Founded in April 15, 2008

  EQUINE REHABILITATION AND THERMOGRAPHY SCHOOL

  EQUINE MASSAGE

  Horse massage treatment – Equine Thermography – Equine massage courses

  O nas

  O nas

  EQUINE MASSAGE - SZKOŁA REHABILITACJI TERMOGRAFIA KONI

  eequine Massage – Szkoła Rehabilitacji Termografia Koni za główny kierunek w propagowaniu podstaw uznaje masaż koni i zastosowanie termografii. Ośmioletnia historia szkoły jest związana z organizacją głównie warsztatów masażu koni, których tematy obejmują aspekty budowy anatomicznej konia, specyfikę pracy mięśni oraz problemy prawidłowego dopasowania siodła. Do dnia dzisiejszego Equine Massage zorganizowało około 250 warsztatów masażu sportowego koni w różnych ośrodkach jeździeckich, a także w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski. Szkoła organizuje również cykliczne intensywne zawodowe kursy masażu, skierowane do osób, które chcą pracować zawodowo jako masażyści koni oraz  do osób już praktykujących dla poszerzenia swojej praktyki zawodowej. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu masażu leczniczego, sportowego, relaksacyjnego i mięśniowo – powięziowego koni. Program obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące: aparatu ruchu konia w kontekście fizjologii pracy mięśni, manualnej oceny konia, w tym oceny jego budowy, a także podstaw dopasowywania siodła. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie umiejętności z zakresu: manualnej i wizualnej oceny koni przed masażem, masażu sportowego, leczniczego i relaksacyjnego oraz podstaw dopasowania siodła.
  Propagując masaż koni, szkoła Equine Massage wykorzystuje termografię, jako narzędzie do badania wpływu treningu oraz poszczególnych zabiegów rehabilitacyjnych na organizm konia. Termografia wykorzystywana jest również w diagnozowaniu zdrowia koni przy współpracy z lekarzami medycyny weterynaryjnej.  Z zakresu wykorzystania termografii u koni dorobek naukowy szkoły w 2018 roku obejmuje :

  • 23 prace twórcze i przeglądowe opublikowane w czasopismach angielskich i polskich,
  • 1 książkę „Termografia koni w praktyce” opublikowana w 2014 roku (wersja ang. „Equine Thermography in Practice” opublikowana w 2016 w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, wydawnictwo CABI),
  • 2 rozdziały (reviews – prace przeglądowe na zaproszenie redaktorów) w książkach w języku angielskim,
  • 30 doniesień i komunikatu naukowych przedstawionych na zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych,
  • 26 publikacji popularyzatorskich.

  Czytaj więcej

  W 2015 roku Szkoła nawiązała współpracę z Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego w Warszawie, w ramach prowadzenia szkoleń na zoofizjoterapeutę koni. Szkoła współpracuje również z Uniwersytetami Przyrodniczymi, które otworzyły specjalizację z rehabilitacji koni, m. in.:  Uniwersytet Warmińsko – Mazurki w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  Obecnie Equine Massage propaguje  rehabilitację koni poprzez:
  •    organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji i seminariów;
  •    prowadzenie badań naukowych i publikację ich wyników;
  •  nawiązywanie kontaktów z ośrodkami: rehabilitacyjnymi, wyścigowymi, sportowymi oraz klinikami weterynaryjnymi.
  Equine Massage zaprasza wszystkie ośrodki do współpracy dla rozwoju fizjoterapii koni w Polsce, poprzez prowadzenie działań informacyjnych i marketingowych, badań naukowych oraz organizację wspólnych warsztatów i szkoleń.

  W 2016 roku Szkoła nawiązała współpracę z Aliną Palichleb założycielką firmy Sassebi, z którą wspólnie organizuje i koordynuje międzynarodowe konferencje i szkolenia organizowane w ramach współpracy z Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz z Wrocławskim Torem Wysięgów Konnych Partynice. Dotychczas zostały zorganizowane konferencje:
  „Harmonia konia w medycynie naturalnej i sportowej”, 15-16.10.2016;
  „Biomechanika ruch konia”, 24-25.06.2017;
  „Ocena i dalsze postępowanie w przypadku kulawizn u koni”, 24-25.02.2018;
  „Biomechanika ruchu konia II edycja”, 16-17.06.2018,
  oraz specjalistyczne szkolenie pt.:”Mobilizacje stawowe i badanie układu mięśniowo – szkieletowato z Gillian Higgins 18.07.2018.

  Podsumowanie roku 2014

  Rok 2014 był rozwojowy dla firmy Equine Massage – Maria Soroko.
  Działalność firmy rozwinęła się w 4 kierunkach: praktyki masażu, zastosowania termografii, publikacji oraz edukacji.

  PRAKTYKA MASAŻU: Firma zwiększyła grono swoich klientów, a także nawiązała współpracę z wieloma ośrodkami jeździeckimi dla prowadzenia regularnych zabiegów masażu koni sportowych na terenie województw: małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego.
  W ramach promocji fizjoterapii koni, Equine Massage przeprowadziła 3 duże seminaria: na imprezie „Myśląc o koniu” w Ściegnach, dla studentów w ramach Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz dla studentów w ramach szkolenia organizowanego przez Polski Związek Jeździecki.

  ZASTOSOWANIE TERMOGRAFII: W lipcu wydano książkę pt.: „Termografia Koni w Praktyce” – monografię o praktycznym wykorzystaniu techniki termograficznej dla kontrolowania stanu zdrowia konia pod wpływem obciążeń treningowych, fizjoterapii i dopasowania siodła.
  Dużym sukcesem było powołanie Polskiego Towarzystwa Termografii Zwierząt (PTTZ), którego celem jest propagowanie zastosowania termografii u zwierząt w nauce oraz praktyce. PTTZ zrzesza osoby z placówek naukowych oraz praktyków prowadzących badania z zastosowania termografii nie tylko u koni, ale również u innych zwierząt  np.: psy, koty, zwierzęta futerkowe.

  PUBLIKACJE: We wrześniu udało się opublikować artykuł naukowy w jednym z najlepszych czasopism weterynaryjnych na świecie – Journal of Equine Veterynary Science www.j-evs.com
  Soroko M., Dudek K., Howell K., Jodkowska E., Henklewski R.: 2014. Thermographic evaluation of racehorse performance. Journal of Equine Veterinary Science, 34(9):1076-1083. Praca ta została przedstawiona na seminarium pt: Medyczna Termografia w Royal Free Hospital, Londyn, Wielka Brytania.
  Dodatkowo wydano dwa artykuły w czasopiśmie Konie i Rumaki m. innymi o zawodzie  zoofizjoterapeuty.
  W nadchodzącym roku planuje się wydanie kolejnych publikacji naukowych z zakresu wykorzystania termografii u koni sportowych.

  EDUKACJA: Equine Massage organizowało cykliczne warsztaty masażu sportowego I i II stopnia w różnych ośrodkach jeździeckich na terenie całej Polski. Już od wielu lat, warsztaty te cieszą się wielkim zainteresowaniem.
  Ten rok był przełomowy dla prowadzenia kursów zawodowych. W styczniu 2014 nawiązano  współpracę ze Studium Fizjoterapii Zwierząt dla wspólnego organizowania szkoleń zawodowych na fizjoterapeutę końskiego. Pod koniec roku ruszyła pierwsza edycja kursu zoofizjotarpapeuty, gdzie uczestnik po zadaniu egzaminu końcowego otrzymuje zawód zoofizjoterapeuty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012.
  W ramach tej współpracy po raz pierwszy w Polsce został poprowadzony kurs masażu koni. Zawód masażysty zwierząt jest w tracie wpisu na listę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

  Equine Massage wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju nawiązało oficjalną współpracę z Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowo – badawczych i, edukacyjnych oraz wspólnego pozyskiwania finansowania i realizacji wspólnych konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów i szkoleń.
  Do współpracy w ramach prowadzenia szkoleń dołączył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
  Firma zaprezentowała się na Cavaliadzie w Poznaniu, gdzie poprowadzono wykłady o pasowaniu siodeł i o praktycznym zastosowaniu termografii w fizjoterapii koni. Stoisko z informacjami o działalności firmy i promocją książki pt.: „Termografia Koni w Praktyce” cieszyło się dużą dużym zainteresowaniem.

  Rok 2015 zapowiada się bardzo ciekawie w zakresie rozwoju praktyki masażu, szkoleń oraz praktycznego zastosowania termografii.
  Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które współpracują z firmą Equine Massage za tak owocny rok i życzyć wszystkiego dobrego w nadchodzącym Nowym Roku!

  Życzymy wszystkim zajmującym się fizjoterapią i termografią u koni wielu sukcesów w roku 2015 i zapraszamy do współpracy.

  Dr inż. Maria Soroko

  Podsumowanie roku 2018

  Podsumowanie roku 2018

  2018 to ponad 500 osób, jeźdźców, właścicieli koni, profesjonalistów, którzy podnieśli swoje kwalifikacje o najnowszą wiedzę dotycząca biomechaniki, kulawizn i chiropraktyki koni.2018 rok:To 3 znakomitych prelegentów,Ponad 500 ambitnych uczestników świata koni,Ponad 18 h wykładów, prezentacji i pokazów.Dziękujemy Katarzynie Kulikowskiej, Magdalenie Fitas, Beacie Fiłonowicz, Kamilowi Krzywickiemu za tłumaczenie!2019 rok będzie tylko lepszy, nie chcemy stać w miejscu, chcemy pomagać w rozwoju utalentowanym miłośnikom koni!

  Gepostet von Equine Massage Szkoła Rehabilitacji Koni am Samstag, 29. Dezember 2018

  EQUINE MASSAGE
  SZKOŁA REHABILITACJI TERMOGRAFIA KONI
  Zespół

  Zespół

  Dr inż. Maria Soroko

  Doktor habilitowany w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, specjalność  użytkowanie i dobrostan koni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Hodowli Zwierząt.  Stypendysta Fulbrighta, Uniwersytet Purdue, IN, USA w 2018. Master of Science (mgr) in Equine Science na wydziale Biological, Environmental and Rural Sciences, kierunek Equine Science, Uniwersytet Aberystwyth. Inżynier w zakresie hodowli zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  Equine Body Worker – specjalistka z masażu sportowego i mięśniowo – powięziowego oraz techniki termograficznej w treningu koni. Organizator, trener warsztatów i kursów zawodowych masażu koni, fizjoterapii oraz zastosowania termografii u koni. Członek  Europejskiego Stowarzyszenia Termografii oraz grupy badawczej Equine Body Therapy w Australii. Organizator międzynarodowych konferencji m.in. z Sue Dyson i Gillian Higgins zorganizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.  Instruktor jeździectwa w British Horse Society. Autorka wielu publikacji naukowych oraz książki pt. „Termografia koni w praktyce” w wersji polskiej i angielskiej.

  Czytaj więcej

  Masaże: Specjalizuję się w terapii manualnej koni poprzez masaż mięśniowo – powięziowy oraz masaż sportowy. Masaż mięśniowo – powięziowy polega na rozluźnieniu i wydłużeniu mięśni oraz uwolnieniu ich od zbędnych napięć i bolesności. Masaż sportowy podnosi poziom zdolności konia do treningu oraz zwiększa możliwości czynnościowe jego organizmu. Posiadam liczne grono zadowolonych klientów z całej Polski.

  Termografia: Zajmuję się wykorzystaniem termografii w treningu koni sportowych i wyścigowych oraz w medycynie weterynaryjnej, przy współpracy z lekarzami medycyny weterynaryjnej. Termografia jest narzędziem, które działa w oparciu o bezinwazyjny pomiar promieniowania podczerwonego, z równoczesnym określeniem rozkładu temperatury na wybranej powierzchni ciała konia. Badanie termograficzne jest przydatne w diagnozowaniu m. in. schorzeń kończyn i kręgosłupa oraz w kontrolowaniu obciążeń treningowych.

  Warsztaty: Prowadzę warsztaty z masażu klasycznego koni, dopasowania siodeł i zastosowania termografii u koni. Warsztaty cieszę się dużym powodzeniem wśród opiekunów koni, trenerów, jeźdźców, którzy są zainteresowani poznaniem podstaw terapii manualnej koni poprzez: technikę masażu i manualną ocenę kondycji ciała konia, zasady prawidłowego dopasowywania siodeł oraz poznanie innowatorskiej  możliwości zastosowania termografii w medycynie weterynaryjnej i treningu koni. Warsztaty organizowane są na terenie całej Polski od ponad 12 lat. Dotychczas warsztaty były przeprowadzone m.in. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Zachodniopomorskiem Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz w wielu ośrodkach jeździeckich na terenie całej Polski.

  Kursy masażu: Organizuję również cykliczne intensywne zawodowe kursy masażu,  skierowane do osób, które chcą pracować zawodowo jako masażyści koni oraz do osób już praktykujących dla poszerzenia swojej praktyki zawodowej. Kurs jest skierowany również do trenerów i jeźdźców. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu masażu leczniczego, sportowego, relaksacyjnego i mięśniowo – powięziowego.  Program obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące: aparatu ruchu konia w kontekście fizjologii pracy mięśni, manualnej oceny konia, w tym oceny jego budowy, a także podstaw dopasowywania siodła. Kurs zawiera dużą ilość zajęć praktycznych. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie umiejętności w zakresie:
  manualnej i wizualnej oceny koni przed masażem,
  masażu sportowego, leczniczego i  relaksacyjnego,
  dopasowania siodła.

  Od października 2013 współpracuję z Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wspólne prowadzenie:
  •    szkoleń dotyczących terapii manualnej koni oraz zastosowania termografii u koni;
  •     badań naukowych i publikację ich wyników;
  •    seminariów, konferencji;
  •    zajęć dydaktycznych pt.: podstawy rehabilitacji koni, dla studentów weterynarii i zootechniki.

   Od  2016 roku współpracuję z Aliną Palichleb założycielką firmy Sassebi, z którą wspólnie organizuje i koordynuje międzynarodowe konferencje i szkolenia organizowane w ramach współpracy z Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz z Wrocławskim Torem Wysięgów Konnych Partynice. Dotychczas zostały zorganizowane konferencje:
  „Harmonia konia w medycynie naturalnej i sportowej”, 15-16.10.2016;
  „Biomechanika ruch konia”, 24-25.06.2017;
  „Ocena i dalsze postępowanie w przypadku kulawizn u koni”, 24-25.02.2018;
  „Biomechanika ruchu konia II edycja”, 16-17.06.2018,
  oraz specjalistyczne szkolenie pt.:”Mobilizacje stawowe i badanie układu mięśniowo – szkieletowato z Gillian Higgins 18.07.2018,
  Seminarium chiropraktyczne z dr Renee Tucker 29-30.09.2018,
  „Znaczenie zdrowych zębów dla osiągnięć treningowych konia” 6.04.2019,
  „Najnowsze postępy w stomatologii koni: diagnoza, profilaktyka i leczenie” 7.04.21019,
  „Międzynarodowa Konferencja Jeździecka” 12-13.10.2019,
  „We are one” 27-28.06.2020.

  W 2015 roku zostałam członkiem Europejskiego Towarzystwa Termologicznego (European Association of Thermology), promującego zastosowanie termografii w medycynie klinicznej i eksperymentalnej. Rozpowszechnia również badania naukowe w zakresie podstawowych badań technologii, przemysłu i biologii. Więcej informacji na stronie: www.eurothermology.org.

  W lutym 2018 roku zostałam stypendystą Fulbrighta.
  Program Fulbrighta jest program międzynarodowej wymiany naukowej założony z inspiracji senatora USA Jamesa Williama Fulbrighta w 1946 roku. Jego misją misją jest rozwijanie i wzmacnianie współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Więcek informacji na stronie: www.fulbright.edu.pl

  Dorobek naukowy:

  Książki i rozdziały

  Soroko M.: 2017. Thermographic evaluation of racehorse performance. In: Innovative Research in Thermal Imaging for Biology and Medicine, Vardasca R., Mendes J.G. editors. IGI Global, pp. 264-286.
  Soroko M., Davies – Morel M.C.G., Howell K.: 2016. The application of infrared thermography in equestrian sport. In: Application of Infrared Thermography in Sports Science, Quesada J. I. P., editor. Springer Verlag, pp. 265-296.
  Soroko M., Davies Morel M.C.G.: 2016. Equine Thermography in Practice, CABI, United Kingdom. ISBN 13: 978 1 78064 787 6.
  Soroko M.: 2014. Termografia Koni w Praktyce. Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Wrocław, ISBN 978 83 939460 0 6.

  Oryginalne prace naukowe

   Soroko M., Górniak W., Howell K., Zielińska P., Dudek K., Eberhardt M., Kalak P., Korczyński M.: 2021. Changes in body surface temperature associated with high-speed treadmill exercise in beagle dogs measured by infrared thermography. Animals, 11, 2982.
  Zielińska P.,  Soroko M., Howell K., Godlewska M., Hildebrand W., Dudek K.: 2021. Comparison of the effect of high-intensity laser therapy (HILT) on skin surface temperature and vein diameter in pigmented and non-pigmented skin in healthy racehorses. Animals, 11, 1965.
  Górniak W., Moniuszko H., Wojnarowski K., Górniak A., Cholewińska P.,  Waliczek A., Soroko M., Szeligowska N.:2021. Effect of Vegetable Oils Feed Additives on Endoparasites Associated with Dewormed Racing Horses. Agriculture 11, 525.
  Górniak W., Cholewińska P., Szeligowska N., Wołoszyńska M., Soroko M., Czyż K.: 2021.
  Effect of intense exercise on the level of bacteroidetes and Firmicutes phyla in the digestive system of thoroughbred racehorses. Animals, 11, 290.
  Soroko M., Zaborski D.:2021. Beak temperature change in response to acute stress in laying hens measured using infrared thermography. Veterinarski arhiv 91, 647-654.
  Soroko M., Howell K., Dudek K., Waliczek A. Micek P., Flaga J.: 2021. Relationship between maximum eye temperature and plasma cortisol concentration in racehorses during intensive training. Polish Journal of Veterinary Sciences, 24, 393-397.
  Soroko M., Bacik M., Górniak W.: 2021. Syndrom niskiej i wysokiej piętki u koni wyścigowych pełnej krwi angielskiej. Przegląd Hodowlany, 89, 8-13.
  Godlewska M., Soroko M., Zielińka P.: 2021. Zastosowanie termografii w praktyce medycyny weterynaryjnej koni. Medycyna Weterynaryjna, 77, 121-126.
  Górniak W., Wieliczko M., Soroko M., Korczyński M.: 2020. Evaluation of the accuracy of horse body weight estimation methods. Animals, 10, 1750.
  Zielińska P.,  Nicpoń J., Kiełbowicz Z.,  Soroko M.,  Dudek K., Zaborski D.: 2020. Effects of high intensity laser therapy in the treatment of tendon and ligament injuries in performance horses. Animals, 10, 1-12.
  Soroko M., Zaborski D.: 2020. Investigation of the effects of probiotic, Bacillus subtilis on stress reactions in laying hens using infrared thermography. Plos One 15, 2-12.
  Górniak W., Walkowicz E.,  Soroko M.,  Korczyński M.: 2020. Impact of the individual characteristics of French trotters on their racing performance. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 44, 1-8.
  Howell K., Dudek K.,  Soroko M.: 2020. Thermal camera performance and image analysis repeatability in equine thermography. Infrared Physics and Technology, 110, 103447.
  Godlewska M.,  Soroko M., Zielińska P.: 2020. Assessment of vein diameter and body surface temperature after high-intensity laser therapy (HILT) on the tarsal joint in healthy horses. Journal of Equine Veterinary Science, 93, 103198.
  Godlewska M., Soroko M.,  Zielińska P., Dudek K.:2020. Badanie pilotażowe nad zastosowaniem techniki termograficznej w ocenie działania laseroterapii wysokoenergetycznej u koni wyścigowych. Medycyna Weterynaryjna, 76 (10), 593-596.
  Soroko M., Dobroń P., Górniak W., Dobrowolski M.: 2020. Ocena stanu technicznego siodeł oraz poziomu ich dopasowania u koni rekreacyjnych. Przegląd Hodowlany, 2, 11-16.
  Soroko M., Zaborki D., Dudek K.,  Yarnell K., Górniak W., Vardasca R.: 2019. Evaluation of thermal pattern distributions in racehorse saddles using infrared thermography. PLoS ONE 14(8):1-16.
  Soroko M., Spitalniak-Bajerska K.,  Zaborski D.,  Poźniak B., Dudek K., Janczarek I.:2019. Exercise-induced changes in skin temperature and blood parameters in horses. Arch. Anim. Breed., 62:205–213.
  Soroko M.,  Wyrostek A.,  Howell K., Dudek K.: 2019. Comparison between the thermal insulation properties of Huacayo alpaca and Merino sheep fleeces. Veterinarski Arhiv, 89 (4), 521-530,
  Soroko M., Dobrowolski M., Spitalniak-Bajerska K., Mieszczak O.: 2019.  Analiza ocen za zachowanie koni w treningu i wyników uzyskiwanych w dyscyplinie Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego. Przegląd Hodowlany 4:4-9.
  Zielińska P.,  Łoś P., Soroko M., Frelkiewicz P., Nicpoń J.,  Kiełbowicz Z.: 2019. Biomechanika ruchu kończyn konia – klucz do prawidłowej diagnostyki kulawizn. Weterynaria w Terenie, Suplement Choroby Koni, 6-10.
  Soroko M., Cwynar P., Howell K., Yarnell K., Dudek K., Zaborski D.: 2018. Assessment of saddle fit in racehorses using infrared Thermography (IRT). Journal of Equine Veterinary Science, 63:30-34.
  Soroko M., Howell K., Dudek K., Wilk I., Zastrzeżyńska M., Janczarek I. 2018. A pilot study into the utility of dynamic infrared thermography for measuring body surface temperature changes during treadmill exercise in horses. Journal of Equine Veterinary Science, 62:44-46.
  Kupczyński R., Śpitalniak K., Zwyrzykowska-Wodzińska A., Soroko M.: 2018 The influence of different workload trainings on some blood parameters in show jumping horses. Veterinarski Arhiv, 88 (3), 279-293.
  Cwynar P., Soroko M., Kupczyński R., Burek A., Pogoda – Sewerniak K.: 2018. Pain and stress reactions in neurohormonal, thermographic and behavioural studies in calves. Conference on Computational Vision and Medical Image Processing, Porto, Portugal, 18-20 October 2017. Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics, Tavares J.M, Jorge J.N., editors. Springer International Publishing AG: Cham, Switzerland, 27:722-731.
  Soroko M., Howell K., Dudek K., Wilk I., Janczarek I.: 2018. Physiological changes of the horse musculoskeletal system during physiological effort measured by infrared thermography. Conference on Computational Vision and Medical Image Processing, Porto, Portugal, 18-20 October 2017. Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics, Tavares J.M, Jorge J.N., editors. Springer International Publishing AG: Cham, Switzerland, 27:1011-1014.
  Soroko M.: 2018. Porównane temperatury oka z temperaturą rektalną u koni wyścigowych. Magazyn Weterynaryjny, 27(246):71-74.
  Soroko M., Howell K., Dudek K.: 2017. The effect of ambient temperature on infrared thermographic images of joints in the distal forelimbs of healthy racehorses. Journal of Thermal Biology, 66:63-67.
  Soroko M., Howell K., Dudek K., Henklewski R., Zielińska P.: 2017. The influence of breed, age, gender, training level and ambient temperature on forelimb and back temperature in racehorses. Animal Science Journal, 88(2):347-355.
  Soroko M., Zaborski D., Grzesiak W., Parafiniuk M., Modrzejewski A.: 2017. Changes in udder skin surface temperature of dairy cows caused by machine milking. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, 332(42):163-173.
  Soroko M., Howell K., Zwyrzykowska A., Dudek K., Zielińska P., Kupczyński R.: 2016. Maximum eye temperature in the assessment of training in racehorses: correlations with salivary cortisol concentration, rectal temperature and heart rate. Journal of Equine Veterinary Science, 45:39-45.
  Soroko M., Jodkowska E., Dudek K.: 2015. Diagnoza termograficzna w monitorowaniu rocznego treningu koni wyścigowych. Medycyna Weterynaryjna, 71(01):52-58.
  Jodkowska E., Dudek K., Soroko M.: 2015. Temperature range analysis Tmax on dorsal surface of sporting horses. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 39(2):229-232.
  Soroko M., Dudek K., Howell K., Jodkowska E., Henklewski R.: 2014. Thermographic evaluation of racehorse performance. Journal of Equine Veterinary Science, 34(9):1076-1083.
  Soroko M., Henklewski R., Filipowski H., Jodkowska E.: 2013. The effectiveness of thermographic analysis in equine orthopedics. Journal of Equine Veterinary Science, 33(9):760-762.
  Soroko M., Henklewski R.: 2013. Skuteczność termografii w rozpoznawaniu chorób ortopedycznych koni wyścigowych. Magazyn Weterynaryjny, 22(196):879-883.
  Konieczny G., Soroko M., Ptak A., Kuciel N.: 2012. Zmiany powierzchniowej temperatury ciała po krótkotrwałej aplikacji plastra stosowanego w Kinesio Taping. Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna, 18(3):1-4.
  Soroko M., Jodkowska E., Dudek K.: 2012. Temperatura powierzchni dogrzbietowej ciała klaczy półkrwi w zależności od ich wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, LXVII(591):35-40.
  Soroko M.: 2011. Analiza powierzchniowego rozkładu temperatur dolnych partii kończyn u młodych koni wyścigowych. Pomiary Automatyka Kontrola, 57(10):1157-1160.
  Soroko M.: 2011. Termografia w badaniach kończyn koni sportowych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna, 17(2):104-109.
  Konieczny G., Soroko M., Ptak A., Kuciel N.: 2012. Zmiany powierzchniowej temperatury ciała po krótkotrwałej aplikacji plastra stosowanego w Kinesio Taping. Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna, 18(3):1-4.

  Prace przeglądowe
  Soroko M., Howell. K.: 2018. Infrared thermography: Current applications in equine medicine. Journal of Equine Veterinary Science, 60:90–96.
  Zielinska P., Soroko M., Zwyrzykowska A., Kiełbowicz Z.: 2017. The use of laser biostimulation in human and animal physiotherapy – a review. Acta Veterinaria Brno, 86:91–96.
  Zielińska P., Łoś P., Soroko M., Kucharski P., Kiełbowicz Z.: 2017. Szpat – kulawy problem. Weterynaria w Terenie; Choroby koni, 12:14-17.
  Zielińska P., Kiełbowicz Z., Łoś P., Soroko M.: 2016. Tendinopatie u koni – diagnostyka, leczenie i rehabilitacja. Weterynaria w Terenie, Suplement Konie, 53-57.
  Soroko M., Henklewski R., Filipowski H., Jodkowska E.: 2016. Przydatność badań termograficznych w rozpoznawaniu chorób ortopedycznych dalszych odcinków kończyn u koni wyścigowych. Magazyn Weterynaryjny, 228:57-61.
  Soroko M., Henklewski R.: 2013. Skuteczność termografii w rozpoznawaniu chorób ortopedycznych koni wyścigowych. Magazyn Weterynaryjny, 22, 879-883.
  Soroko M.: 2013. Skuteczność masażu leczniczego u koni. Życie Weterynaryjne, 88:44-47.
  Jodkowska E., Soroko M.: 2012. Znaczenie badań termograficznych w użytkowaniu koni i diagnostyce weterynaryjnej. Życie Weterynaryjne, 87(9):749-75.
  Soroko M., Jodkowska E.: 2011. Przydatność badań termograficznych w lecznictwie i użytkowaniu koni. Medycyna Weterynaryjna, 67(6):397-401.
  Soroko M.: 2011. Dlaczego układ ustaleniowy jest charakterystyczny tylko dla koni. Przegląd Hodowlany, 4:29-30.
  Soroko M.: 2011. Kompendium badań nad wykorzystaniem termografii w diagnostyce i użytkowaniu koni. Przegląd Hodowlany, 7:23-25.

  Doniesienia konferencyjne na krajowych i zagranicznych konferencja
  Soroko M., Górniak W., Howell K. [i in.]. Changes of body surface temperature associated with high-speed treadmill exercise in beagle dogs by use of infrared thermography. Thermology International, 2021, vol. 31, nr 3, s.132-133.
  Soroko M., Howell K., Godlewska M. [i in.]. The effect of training on infrared thermographic images of the forelimb and hindlimb joints of healthy racehorses
  Thermology International, 2021, vol. 31, nr 3, s.136-137.
  Godlewska M., Soroko M., Zielińska P. [i in.]. The use of infrared thermography to evaluate the effect of high intensity laser therapy on the surface temperature of the hindlimb’s flexor tendon area in clinically healthy racehorses. Thermology International, 2021, vol. 31, nr 3, s.140-141.
  Soroko M. Application of infrared thermography in equestrian sport. I International Congress on Application of Infrared Thermography in Sport Science, Walencja, 19-20 listopad 2020.
  Soroko M., Jiaying H. , Zaborski D., Wei Cheng H., Erasmus M. Investigation of the effects of probiotic, Bacillus Subtilis’ on stress reactions in laying hens using infrared thermography. XIX Międzynarodowy Kongres ISAH, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 8-12 września 2019.
  Soroko M.,  Zaborski D., Dudek K., Yarnell K., Górniak W.,  Vardasca R. Evaluation of temperature related to pressure distribution in saddles using infrared thermography (IRT). XIX Międzynarodowy Kongres ISAH, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 8-12 września 2019.
  W. Górniak, M. Soroko, M. Korczyński “Accelerometer-based lameness detection of horses. XIX Międzynarodowy Kongres ISAH, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 8-12 września 2019.
  Soroko M., K. Howell, P. Cwynar. Future application of infrared thermography in performance horses, XIV Congress of the European Association of Thermology, National Physical Laboratory, Teddington, Wielka Brytania, 4-7 lipca 2018.
  Soroko M., Howell K., Dudek K., Wilk I. Zastrzeżyńska M. Janczarek I. Zmiany temperatury powierzchni ciała konia w czasie wysiłku fizycznego. Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego; Nowoczesna hodowla a dobrostan zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Polska 20-22 września 2017.
  Soroko M., Howell K., Dudek K., Wilk I. Janczarek I. Physiological changes of the horse musculoskeletal system during physiological effort measured by infrared thermography. Kongres VipIMAGE 2017; Thematic conference on computational vision and medical image processing, Porto, Portugalia, 18-20 października 2017.
  Soroko M., Howell K., Dudek K. The effect of ambient temperature on thermographic images of joints in the distal forelimbs of racehorses. XVIII International Congress on Animal Hygiene, Autonomous University of Sinaloa, Mazatlan, Meksyk, 19-23 marca 2017.
  Soroko M., Howell K., Dudek K., Henklewski R., Zielińska P. The influence of breed, age, gender, training level and ambient temperature on forelimb and back temperature in racehorses. Quantitative InfraRed Thermography Conference, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska, 4-8 lipca 2016.
  Soroko M., Howell K., Zielińska P. Application of thermography in racehorse performance. Quantitative InfraRed Thermography Conference, Quantitative InfraRed Thermography Conference, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska, 4-8 lipca 2016.
  Soroko M., Howell K., Zwyrzykowska A., Dudek K., Zielińska P., Dobrzański Z. Maximum eye temperature in the assessment of training in racehorses: correlations with salivary cortisol concentration, rectal temperature and heart rate,  67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Belfast, Wielka Brytania, 29 sierpnia – 2 września 2016.|
  Soroko M. Podstawy rehabilitacji, masażu i termografii u koni. Ogólnopolska Konferencja TEB Edukacja; Praktyczne aspekty w leczeniu małych i dużych zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Szczecin, Polska, 10-11 września 2016.
  Soroko M. Podstawy rehabilitacji, masażu i termografii koni. II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji dla Techników Weterynarii – Behawioryzm, terapie regeneracyjne komplementarne psów, kotów i koni z elementami ultrasonografii, Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu, Poznań, Polska, 17 kwietnia 2016.
  Soroko M., Howell K. Thermography in equine medicine. XIII European Association of Thermology Congress; Thermology in Medicine Clinical Thermometry and Thermal imaging, Madryd, Hiszpania, 3-5 września 2015.
  Soroko M., Henklewski R., Filipowski H. Jodkowska E. The effectiveness of thermographic analysis in equine orthopedics. XVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie, Zakopane, Polska, 16 marca 2013.
  Soroko M., Jodkowska E. Zabłocka M. The use of Thermography to evaulate back musculoskeletel response of young racehorses to training. XII European Congress of Thermology, University of Porto Faculty of Engineering, Porto, Portugalia, 5-8 września 2012.
  Jodkowska E. Soroko M. Badania termograficzne koni wyścigowych. 51 Konferencja Naukowa; Koń Wyścigowy i Jego Problemy. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wrocław, Polska, 19-20 maj 2012.
  Soroko M. Analiza powierzchniowego rozkładu temperatur dolnych partii kończyn u młodych koni wyścigowych. Krajowa Konferencji Termografii i Termometrii w Podczerwieni, Ustroń, Polska, 19-21 październik 2011.
  Konieczny G, Soroko M., Ptak A., Kuta N. Zmiany powierzchniowej temperatury ciała wywołane poaplikacyjnym (taping) podrażnieniem skóry. V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorantów, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa, Polska 3 czerwiec 2011.

  Publikacje popularno – naukowe

  Soroko M., Zielińska P. 2015. Termografia – nowoczesna metoda diagnozowania stanu zdrowia koni sportowych. Konie i Rumaki, 3:26–31.
  Soroko M., Zielińska P. 2015. Ważne sygnały. Gallop Koń i Jeździec, 8(38):50–53.
  Soroko M.: Zrozum swojego konia – część 2. Gallop Koń i Jeździec, 7(37):52–55.
  Soroko M., Kizerwetter M. Zielińska P. 2015. Zawód zoofizjoterapeuty. Koń Polski, 4:52–55.
  Soroko M., Zielińska P. 2015. Masaż i laseroterapia. Gallop Koń i Jeździec, 9(39):46–49.
  Soroko M., Zielińska P. 2014. Rehabilitacja medyczna koni – Zawód zoofizjoterapeuta. Konie i Rumaki, 11:46–49.
  Soroko M.: Staw skroniowo-żuchwowy a kondycja zdrowia konia. Konie i Rumaki, 2(407):26–29.
  Soroko M.: Antagoniści w oczach termografii. Konie i Rumaki, 2(406):26–29.
  Soroko M.: Przekątny problem kończyn u konia. Konie i Rumaki, 1(405):30-34.
  Soroko M.: Jak ocenić kondycję i zdrowie Twojego konia. Konie i Rumaki, 12(404):26–31.
  Soroko M.: 2 Trudne problemy w termografii. Konie i Rumaki, 1(381):32-35
  Soroko M.: 2012. Termografia – nowoczesne narzędzie diagnostyczne. Konie i Rumaki, 11(391):30–35.
  Soroko M.: Masaż w profilaktyce i leczeniu koni. Konie i Rumaki, 9(389):40–44.
  Soroko M.: Masaż a naturalne potrzeby behawioralne, Konie i Rumaki, 10(390):40-42.
  Soroko M.: Termografia pomocniczym narzędziem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej w kontrolowaniu dobrostanu koni. Konie i Rumaki, 10(390):34–35.
  Soroko M., Jodkowska E.: 2012. Zastosowanie termografii w badaniach grzbietu koni wierzchowych. Hodowca i Jeździec, 4(35):110–113.
  Soroko M.: Syndrom niskiej i wysokiej piętki w podczerwieni. Konie i Rumaki, 2(382):24–27.
  Soroko M.: Termowizja w pigułce. Koń Polski, 2:64–66.
  Soroko M.: 2011. Kucie a krążenie w dolnych częściach kończyn. Konie i Rumaki, 2(370):58–61.
  Soroko M.: Termografia – kolorowa diagnoza. Konie i Rumaki, 6(374):30–32.
  Soroko M.: Prawda i fałsz w pomiarze temperatury. Konie i Rumaki, 9(377):58–60.
  Soroko M.: Problemy z bolesnym grzbietem a badanie w podczerwieni, Konie i Rumaki, 11(379):34-37.
  Soroko M.: Termowizja w pigułce. Koń Polski, 2:64–66.
  Soroko M.: Kucie a krążenie w dolnych częściach kończyn. Konie i Rumaki, 2(370):58–61.
  Soroko M.: Termografia – kolorowa diagnoza. Konie i Rumaki, 6(374):30–32.
  Soroko M.: Prawda i fałsz w pomiarze temperatury. Konie i Rumaki, 9(377):58–60.

   

  Ściśle współpracujemy

  lek. wet. Alina Palichleb
  z zacięciem do organizowania. W ramach swojej firmy Sassebi, zajmuje się działalnością edukacyjną-od kameralnych szkoleń, poprzez konferencje i seminaria. Wydawca książek o tematyce hippicznej. Nadrzędnym celem jest holistyczne podejście do problematyki utrzymania koni oraz leczenia.


  mgr inż. Maria Heydel
  biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, stypendystka rządu francuskiego Institut National Agronomique Paris Grignon. Współpracuje z  Biomag; specjalizuje się w magnetoterapii pulsacyjnym polem magnetycznym niskich częstotliwości w weterynarii. Twórca marki Biomag Vet.

  Dr n. wet. Paulina Zielińska
  pracownik Kliniki Chirurgii Koni na Katedrze i Klinice Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu.
  W swojej pracy szczególną uwagę poświęca fizjoterapii i rehabilitacji koni. Specjalizuje się w zastosowaniu laseroterapii wysokoenergetycznej w leczeniu schorzeń ortopedycznych u koni , oraz w zastosowaniu terapii falą uderzeniową.
  Prywatnie kierownik Gabinetu Weterynaryjnego „PokWet”.

  Kevin Howell_okDr Kevin Howell
  jest specjalistą mikronaczyniowej Diagnostyki Klinicznej w Instytucie Immunologii i Transplantacji UCL Royal Free Hospital w Londynie w Wielkiej Brytanii. Kevin ma ponad 20 letnie doświadczenie w termografii medycznej i opublikował ponad 30 artykułów naukowych na temat zastosowania diagnostyki termograficznej u ludzki i koni. Specjalizuje się on również w procedurach jakości badań termografii w biologii i medycynie. Kevin jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Termografii i Brytyjskiego Instytutu Fizyki i Inżynierii w Medycynie.

  Dr Krzysztof Dudek
  pracownik  Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn na Politechnice Wrocławskiej. Specjalista w zakresie analiz statystycznych i opracowań naukowych dotyczących zastosowania termografii u koni wyścigowych.

  OBECNIE WSPÓŁPRACUJEMY

  Logo Aberystwyth University
  Aberystwyth
  University
  www.aber.ac.uk/en

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Uniwersytet Przyrodniczy
  we Wrocławiu
  www.up.wroc.pl


  Alina Palichleb – Sassebi
  www.sassebi.pl

  Weto-fani
  www.weto-fani.pl


  Horse Inside Out – Gillian Higgins
  www.horsesinsideout.com

  Biomag – magnetoterapia dla koni
  www.biomag.pl


  Horse Rehab Institute – Katarzyna Hetmaniuk
  www.www.hri24.pl

  Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice
  www.torpartynice.pl

  EQUINE MASSAGE
  SZKOŁA REHABILITACJI TERMOGRAFIA KONI
  Masaż -–Termografia – Dopasowanie siodeł
  Usługi

  Usługi

  EQUINE MASSAGE - SZKOŁA REHABILITACJI TERMOGRAFIA KONI

  Masaż

  Usługi_masaż
  Masaż jest jedną z form terapii manualnej, wykorzystującą wpływ energii mechanicznej na tkanki. Opiera się on na świadomej pracy odpowiednimi chwytami, uwzględniającymi specyfikę budowy oraz funkcje masowanych tkanek, dla uzyskania pożądanych efektów leczniczych i profilaktycznych.

  Termografia

  Usługi_termografia
  Termografia jest jedną z nielicznych nieinwazyjnych i bezpiecznych metod diagnostycznych. Jej działanie opiera się na odczytywaniu mapy rozkładu temperatur na powierzchni ciała, obrazując „pracę” tkanek
  całego organizmu.

  Siodła

  Uslugi siodla
  Siodło jest elementem łączącym
  pracę jeźdźca i konia,
  będąc niezwykle ważnym
  sprzętem decydującym
  o ich wspólnych
  sukcesach zdrowotnych
  i sportowych.

  Więcej informacji o masażu

  Oferujemy dwa rodzaje zabiegu masażu:

  Masaż mięśniowo – powięziowy nazywany również głębokim, polegający na rozluźnieniu i wydłużeniu mięśni oraz uwolnieniu ich od zbędnych napięć i bolesności. W masażu tym uwzględniona jest manualna ocena kondycji ciała konia, która polega na ocenie konia w kluczowych jego obszarach.  Ocena ta jest podstawą  do podjęcia decyzji o prawidłowym treningu, leczeniu czy rehabilitacji konia. Masaż ten daje zauważalne rezultaty już po pierwszym zabiegu. Zabieg jest wykonywany po treningu konia.

   Masaż sportowy – celem masażu jest podnoszenie poziomu zdolności konia do treningu oraz zwiększanie możliwości czynnościowych jego organizmu. Masaż ten regeneruje mięśnie, zwiększa elastyczność stawów i aparatu więzadłowego oraz przyśpiesza procesy przemiany materii.
  Zabieg jest wykonywany jest przed treningiem.

  Każda z tych form masażu przynosi następujące korzyści:

  • poprawia krążenie krwi;
  • inicjuje procesy naprawcze po wysiłku fizycznym;
  • usprawnia procesy naprawcze kontuzjowanych mięśni;
  • poprawia wytrzymałość pracy mięśni;
  • eliminuje napięcie i bolesność mięśni;
  • zwiększa wykrok;
  • usprawnia procesy naprawcze ścięgien;
  • poprawia przepływ układu limfatycznego;
  • usuwa toksyny z organizmu np. kwas mlekowy;
  • pomaga w ocenie kondycji fizycznej konia;
  • zmniejsza wrażliwość konia na dotyk;
  • buduje relację pomiędzy człowiekiem a koniem.

  Twój koń potrzebuje zabiegu masażu jeśli:

  • ucieka od szczotkowania,
  • jest niechętny do szczotkowania w okolicy potylicy,
  • ugina grzbietu,
  • jest niechętny do zakładanie siodła,
  • rzuca głową podczas siodłania,
  • wykazuje sztywność chodów, grzbietu, szyi,
  • jest niechętny do pracy w kłusie,
  • odmawia skoków,
  • wykonuje płaskie skoki,
  • unosi głowę do góry;
  • często potyka się w czasie treningu,
  • macha ogonem lub trzyma ogon ugięty w jedną stronę,
  • jest sztywny w jedną stronę,
  • wymaga długiego czasu rozgrzewki.

  Wszystkie te oznaki mogą być objawami bólu lub dyskomfortu u konia i powinny być zbadane przez masażystę.

  Jeśli są Państwo zainteresowani wykonaniem zabiegu masażu swoich koni bądź chcieliby się dowiedzieć więcej o korzyściach masażu prosimy o kontakt z dr inż. Marią Soroko, tel. 507495109,  email: kontat@eqma.pl

  Więcej informacji o termografii

  Badanie termograficzne jest przydatne w diagnozowaniu schorzeń kończyn takich jak: ropne zapalenie kopyta, ochwat, syndrom trzeszczki, zapalenie ścięgna, stawu nadgarstkowego i stawu skokowego. W przypadku grzbietu, technika ta sprawdza się w diagnozowaniu m.in.: lędźwiowo – krzyżowego napięcia mięśniowego, zapalenia wyrostków kolczystych odcinka piersiowego kręgosłupa, schorzenia stawów krzyżowo – biodrowych oraz zapalenia mięśni przykręgosłupowych.

  Termografię, cechuje zdolność diagnozowania wczesnych stanów zapalnych, nawet do dwóch tygodni przed pojawieniem się widocznych oznak stanu zapalnego.

  Metoda ta obrazuje również pracę tkanek miękkich: mięśni, ścięgien i więzadeł, które pracując nierówno podczas poruszania się konia, są niesymetrycznie obciążone. Wywołuje to napięcia tkanek miękkich, co prowadzi do braku zbalansowania ciała zwierzęcia, odczuwanego podczas treningu.

  Oprócz szerokiego wachlarza aplikacji termografii w medycynie weterynaryjnej, metoda ta znalazła zastosowanie w:

  • ocenie stanu zdrowia koni sportowych przed zakupem;
  • dopasowywaniu siodła;
  • ocenie efektów masaży;
  • określaniu pracy kopyt kutych jak i bosych;
  • monitorowaniu wpływu treningu na organizm konia.

  Od 2009 roku FEI (Międzynarodowa Federacja Jeździecka) oficjalnie uznała termografię za narzędzie diagnostyczne do wykrywania podrażnienia dolnych partii kończyn piersiowych u koni skokowych w zawodach rangi CSI. Lekarze medycyny weterynaryjnej mogą oficjalnie wykonywać kontrolne badania termograficzne koni, w połączeniu z badaniami klinicznymi, w celu ewentualnego wykrycia podrażnienia skóry kończyn piersiowych. Konie ze zdiagnozowanymi wrażliwymi kończynami są dyskwalifikowane z powodu naruszenia ustalonych zasad dobrostanu koni i fair play.

  Temperatura powierzchni ciała koni odczytywana przez termografie, jest wartością zmienną, w zależności od fizjologicznego stanu organizmu i od warunków środowiskowych.

  Dlatego dla prawidłowego wykonania badania termograficznego konia należy przestrzegać następujących zasad:

  • badanie konia wykonuje się w stanie jego spoczynku (przed codziennym treningiem). Najlepiej jest wykonać badanie z rana, kiedy koń jest po nocnym spoczynku, w ustabilizowanych warunkach środowiskowych.
  • badanie wykonuje się w stajni (korytarzu stajennym) lub w innym pomieszczeniu, które ma ograniczony dostęp do nasłonecznienia i przeciągów;
  • koń na pół godziny przed badaniem powinien być dokładnie wyczyszczony (sierść powinna być sucha);
  • badane zwierzę nie powinno być pod wpływem żadnych środków medycznych, które mogą mieć wpływ na pracę układu krwionośnego;
• wszelkie wierzchnie nakrycia, które mają bezpośrednią styczność z ciałem konia np: derki powinny być ściągnięte przynajmniej 30 minut przed badaniem. Owijki nie powinny być zakładane na dzień przed badaniem.
  • W wykonywaniu badań niezbędne jest pomoc osoby drugiej. Czas badania termograficznego to około pół godziny.

  Oferujemy:
  Badanie termograficzne całego konia wraz z wykonanym raportem termograficznym.

  Więcej informacji o siodłach

  Głównym zadaniem siodła jest równomierne rozłożenie ciężaru jeźdźca na powierzchnię grzbietu konia. Brak prawidłowego rozłożenia ciężaru jeźdźca za pomocą ławek siodła prowadzi do powstania lokalnych obrzęków, napięć oraz spuchnięcia tkanek miękkich, przyczyniając się do urazu mięśni przykręgosłupowych lub samego kręgosłupa.

  Przyczyny niedopasowania siodła są związane z:

  • indywidualną budową konia;
  • zmianą kształtu linii grzbietu (rozwój lub spadek mięśni);
  • asymetrycznym umięśnieniem konia, które może wynikać z przeszłych kontuzji;
  • nierówną pracą kończyn miednicznych;
  • nierównym obciążeniem jeźdźca.

  Termografia znalazła zastosowanie w ocenie dopasowania siodła do grzbietu konia poprzez dokładne zlokalizowanie punktów zwiększonego ucisku siodła. Z przeprowadzonych badań termograficznych na siodłach terlicowych wynika, że główną przyczyną niedopasowania tego sprzętu jest: nierównomierna i niecałkowita styczność poduszek siodła z grzbietem, oraz bezpośrednia styczność przedniego łęku z kłębem konia.

  Jak prawidłowo dopasować siodło do Twojego konia

  Jeśli kupujesz siodło lub chcesz sprawdzić, czy obecnie użytkowane siodła nadal pasuje prawidłowo do Twojego konia, to poniższy przewodnik pomoże Ci w jego ocenie:

  Krok 1: Korzyści z prawidłowego dopasowania siodła

  Prawidłowo dopasowane siodło jest ważnym element łączącym pracę konia i jeźdźca. Toteż siodło staje się niezwykle ważnym czynnikiem decydującym o wspólnych sukcesach. Siodło ma za zadanie rozłożyć ciężar jeźdźca równo na całą powierzchnię grzbietu konia. Nieprawidłowość jego doboru oraz ułożenia może być przyczyną urazu mięśni przykręgosłupowych lub samego kręgosłupa, co wymaga długotrwałego procesu leczenia i rehabilitacji konia.

  Krok 2: Będziesz potrzebował wybrać:

  • rodzaj siodła,
  • wielkość siodła – rozstaw łęku,
  • linijkę pomiarową.

  Krok 3: Załóż siodło na grzbiet konia

  Siodło do przymiarki powinno być założone bez żadnych podkładek (czapraków, matesów, czy żeli). Jest ważne by w czasie sprawdzania ułożenia siodła nic pod nim nie leżało na grzbiecie konia. Koń w czasie jego przymierzania powinien stać na równym, utwardzonym podłożu, obciążając równo wszystkie 4 kończyny. Załóż siodło tak, aby jego przednia część miała styczność z szyją konia, a następnie delikatnie przesuń siodło do tyłu tak, by ułożyło się za krawędziami łopatki. U większości koni krawędź łopatki, jest widoczna i odczuwalne jako duże wybrzuszenie tuż pod kłębem konia.

  Krok 4: Wyznacz odpowiednią szerokość siodła

  Sprawdź, czy widzisz prześwit wzdłuż ławek siodła na całej długości odcinka piersiowego kręgosłupa od tyłu i od przodu siodła. Przestrzeń pomiędzy ławkami powinna być wystarczająca szeroka (na 3-4 palce), dla umożliwienia swobodnej pracy kręgosłupa w czasie treningu.

  Krok 5: Siedzisko siodła

  Patrząc z boku na siodło, jego siedzisko powinno leżeć horyzontalnie. Patrząc na siodło od przodu, siodło powinno przylegać do okolic łopatki tak samo z obu stron.

  Krok 6: Określ długość siodła

  Powinieneś być w stanie zmieścić całą szerokość dłoni pomiędzy przednim łękiem a kłębem. Siodło powinno kończyć się na odcinku piersiowym kręgosłupa. Jeśli siodło jest za długie, będzie wchodziło na odcinek lędźwiowy kręgosłupa, uszkadzając wyrostki poprzeczne tego odcinka kręgosłupa.

  Krok 7: Zmierz siodło

  Za pomocą linijki pomiarowej wykonaj 3 pomiary grzbietu: pierwszy za krawędzią łopatki, drugi na wysokości środka ciężkości siodła (gdzie leży środek siodła), trzeci pomiar wykonaj na końcu odcinka piersiowego kręgosłupa.

  Krok 8: Wypróbuj siodło

  Zawsze wypróbuj siodło w czasie próbnej jazdy. Siodło powinno być stabilne na grzbiecie konia w czasie stępa, kłusa i galopu. Siodło zawsze powinno być w kontakcie z grzbietem konia (na całej długości i szerokości ławek). Jeśli raz wybierzesz prawidłowo dobrane siodło, pamiętaj, że ławki siodła po roku czasu mogą zmienić swój kształt, lub kształt mięśni grzbietu Twojego konia może się zmienić. Pamiętaj, aby przynajmniej raz do roku skonsultować dopasowanie siodła ze swoim rymarzem!

  Ważne jest, aby jak najwcześniej wyłapać oznaki nieodpowiedniego dobrania siodła, które można rozpoznać poprzez obserwacje zachowania konia:
  • okazywanie niezadowolenia: gryzienie lub kładzenie uszu podczas siodłania,
  • ucieczka do przodu lub cofanie się do tyłu podczas zakładania siodła i podciągania popręgu,
  • zwiększona wrażliwość podczas szczotkowania okolicy odcinka piersiowego grzbietu oraz obszaru przechodzącego popręgu,
  • niespokojne stanie w momencie wchodzenia na konia.

  Brak reakcji opiekuna konia na pierwsze oznaki niedopasowania siodła może doprowadzić do poważniejszych konsekwencji, które charakteryzują się wystąpieniem:
  • boleści okolic kręgosłupa odcinka piersiowego i lędźwiowego,
  • białej sierści w okolicy kłębu- oznacza to stałe niedokrwieniu tkanki z powodu lokalnego ucisku siodła,
  • stałej opuchlizny,
  • zabliźnienia tkanki.

  Oferujemy:
  Konsultacje z dopasowania siodła z możliwością termograficznego dopasowania siodła.
  Kontakt: dr inż. Maria Soroko, tel. 507495109,  email: kontat@eqma.pl

  Przebieg badania termograficznego u koni

  Wizyta masażu Marii Soroko

  Dopasowanie siodła metodą termograficzną

  Introduction to Equine Thermography as a diagnostic guide

  Wizyta masażu

  EQUINE MASSAGE
  SZKOŁA REHABILITACJI TERMOGRAFIA KONI
  Warsztaty

  Warsztaty

  ZASTOSOWANIE TERMOGRAFII U KONI SPORTOWYCH

  Warsztaty

  Cel szkolenia Głównym celem szkolenia jest zapoznanie się z możliwością zastosowania termografii w badaniu

  PODSTAWY MASAŻU, TERMOGRAFII I DOPASOWANIA SIODEŁ U KONI

  Warsztaty

  Cel warsztatów Głównym celem warsztatów jest poznanie aparatu ruchu konia w kontekście fizjologii pracy

  MASAŻ KONI

  Warsztaty

  Cel warsztatów Głównym celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu masażu sportowego

  KURS MASAŻU KONI

  Kursy

  Ilość godzin Kurs obejmuje 43 godziny zajęć w tym 15 godzin zajęć teoretycznych i

  Szkolenia Equine Massage

  KONFERENCJE

  Nasze konferencje

   

  KONFERENCJA JEŹDZIECKA – praca zespołowa w harmonijnym rozwoju konia odbędzie się w dniach 12-13 października 2019 na WTWK Partynice, Wrocław. Na konferencję zaproszono światowej sławy ekspertów w dziedzinie treningu, leczenia i rehabilitacji koni: dr Sue Dyson – lekarz weterynarii specjalizujący się w ortopedii koni, Karin Leibbrandt  – lekarz weterynarii ekspert w rehabilitacji i treningu koni oraz Tessa Roos specjalizująca się w doskonaleniu dosiadu jeźdźca.

  Tematyka konferencji będzie obejmowała między innymi tematy związane z oceną kulawizny konia pod jeźdźcem, oceną ruchu konia we wszystkich chodach, oceną sylwetki konia, rozwojem mięśni do rozpoznania prawidłowości przebiegu treningu, omówieniem czynniki w treningu, które gwarantują sukces w rehabilitacji konia.  Zapraszamy na konferencję właścicieli koni, trenerów, jeźdźców, lekarzy weterynarii, terapeutów, a także hodowców koni. Zgłoszenia i szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie www.equitopiainpoland.pl

  KONFERENCJA Znaczenie zdrowych zębów dla osiągnięć treningowych konia
  TERMIN:06.04.2019
  MIEJSCE: Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Zapisy: http://bit.ly/konferencjaChrisPearce

  SEMINARIUM Chiropraktyczne z dr Renee Tucker Ze Stanów Zjednoczonych
  TERMIN:29-30.09.2018
  MIEJECE: Wrocławki Tor Wyścigów Konnych Partynice
  Prowadzącą konferencję jest doktor nauk weterynaryjnych, która specjalizuje się w zabiegach chiropraktyki i akupunktury końskiej. Dr Renee Tucker jest autorką unikalnej metody manualnego leczenia koni zwaną Tucker BioKinetic Technique, którą uczy w różnych krajach świata takich jak: Australia, Wlk. Brytania jak i również od tego roku Polska. W Polsce będzie to pierwsze seminarium, które przedstawi w sposób praktyczny całościowe badanie układu mięśniowo-szkieletowego w poszczególnych okolicach ciała konia, w celu pokazania jak samodzielnie rozpoznać u swojego konia okolice podejrzane o kontuzje i jakie podjąć kolejne kroki by pomóc zwierzęciu w procesie leczenia i rehabilitacji. Z udziałem różnych przypadków koni dr Renne przedstawi proces badania oraz manualnego leczenia wraz z podaniem dalszych zaleceń prowadzenia konia w leczeniu, rehabilitacji czy treningu. Zagadnienia uwzględnione na seminarium są dokładnie przedstawione w książce „Co boli mojego konia”, która w polskiej wersji będzie dostępna na seminarium. Całość wydarzenia będzie pokazana w zbliżeniu kamery i wyświetlana na ekranie, tak aby pokazać dokładnie pracę prelegentki. Dla zapewnienia komfortu uczestnikom zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. Seminarium skierowane jest głównie do właścicieli koni, trenerów, jeźdźców, ale również do praktykujących masażystów końskich, zoofizjoterapeutów i lekarzy weterynarii. Informacje o konferencji znajdują się na stronie Facebook/Equine Massage

  KONFERENCJA: „Biomechanika Ruchu Konia” II edycja z Gillian Higgins z Wielkiej Brytanii
  TERMIN:16-17.06.2018
  MIEJECE: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Wrocławki Tor Wyścigów Konnych Partynice

  Po raz drugi mieliśmy zaszczyt gościć Gillian Higgins we Wrocławiu. Gillian przedstawiła nowy temat zrozumienia funkcjonowania układu kostnego i mięśniowego, treningu konia przy użyciu ćwiczeń gimnastycznych i pracy z kawaletkami wraz z prezentacją autorskiej techniki malowania koni, a także temat ćwiczeń rozciągających dla konia.

  Zostały przedstawione kwestie asymetrii konia, ocena jego chodów i postępy w treningu. Gillian zademonstrujowała również pilates dla koni.

  N konferencji  gościliśmy 280 koniarzy z całej Polski.

  KONFERENCJA: „Ocena i dalsze postepowanie w przypadku kulawizn u koni” z Sue Dyson z Wielkiej Brytanii
  TERMIN: 24.02.2018
  MIEJSCE: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

  W lutym 2018 mieliśmy zaszczyt gościć we Wrocławiu dr Sue Dyson, która jest uznanym na całym świecie lekarzem medycyny weterynaryjnej. Jest autorytetem w dziedzinie ortopedii koni, specjalizuje się diagnozą kulawizn i słabych wyników u koni sportowych. Jest także ekspertem w diagnostyce obrazowej, w tym radiografii, ultrasonografii, scyntygrafii i rezonansie magnetycznym. Opublikowała w czasopismach naukowych ponad 230 artykułów, które są często cytowane. W roku 2000 otrzymała z ramienia British Equine Veterinary Association prestiżową nagrodę im. Johna Hikcmana za nadzwyczajne zasługi dla rozwoju ortopedii koni.

  Na konferencji Sue przedstawiła temat diagnozy kulawizny, znaczenia ćwiczeń w czasie treningu oraz oceny dopasowania sprzętu jeździeckiego i dosiadu jeźdźca. Tematy uwzględniały m.in.:

  • Jak określić czy koń kuleje i której lub których kończyn dotyczy kulawizna?
  • Znaczenie próby pod jeźdźcem w diagnostyce kulawizn i przyczyn słabych wyników konia.
  • Kulawizny objawiające się jako sztywność grzbietu i szyi.
  • Znaczenie dopasowania rzędu jeździeckiego do konia, jeźdźca i jego wpływ na dosiad jeźdźca.
  • Diagnozowanie bolesności układu mięśniowo-szkieletowego na podstawie zachowania i mimiki konia pracującego pod siodłem.
  • W jaki sposób znieczulenia diagnostyczne mogą wpływać na obraz kulawizny i jakość pracy konia.

  Na konferencji gościliśmy ponad 320 uczestników, nie tylko lekarzy medycyny weterynaryjnej, ale również właścicieli koni, jeźdźców, trenerów i fizjoterapeutów koni.

  KONFERENCJA : „Biomechanika Ruchu Konia” z Gillian Higgins z Wielkiej Brytanii
  TERMIN:24-25.06.2017
  MIEJECE: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Wrocławki Tor Wyścigów Konnych Partynice

  Prowadzącą konferencję była profesjonalna, sportowa terapeutka i rehabilitantka koni Gillian Higgins, założycielka Horse Inside Out. Gillian specjalizuje się analizą ruchu konia, z punktu widzenia praw mechaniki, mobilizacją pracy mięśni i  poprawą wydajności pracy konia. Gillian prowadzi również szkolenia z zakresu biomechaniki konia na całym świecie dla: właścicieli koni, jeźdźców, zoofizjoterapeutów, siodlarzy, kowali, studentów wydziałów zootechnicznych, weterynaryjnych i dla wszystkich innych którzy pragną dowiedzieć się więcej o anatomii i biomechanice kania.

  Gillian przedstawiła temat badania i analizy ruchu konia z punktu widzenia praw mechaniki wraz z prezentacją autorskiej techniki malowania koni. Technika ta pokazuje, w jaki sposób poszczególne układy ciała współpracują ze sobą, wpływając na wydajność pracy organizmu. Wizualnie oryginalne i atrakcyjne malowanie konia pokazuje, w jaki sposób anatomia wpływa na metody użytkowania i szkolenia koni dla zmniejszenia ryzyka urazów. Gillian Higgins jest autorka kilku książek jeździeckich. Na polskim rynku jest znana z dwóch publikacji: „Anatomia i fizjologia w treningu konia” oraz „Jak porusza się Twój koń”. Regularnie publikuje w czasopismach ‘British Dressage’, ‘Horse and Rider’ i ‘Your horse Magazine’.
  Na konferencji uczestniczyło 300 osób m.in. trenerów, jeźdźców, właścicieli koni, a także zoofizjoterapeutów i lekarzy weterynarii.

  KONFERENCJA : „Harmonia Konia w Medycynie Naturalnej i Sportowej” z Joyce Harman ze Stanów Zjednoczonych
  TERMIN:15-16.10.2016
  MIEJECE: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Wrocławki Tor Wyścigów Konnych Partynice

  Mieliśmy zaszczyt gościć niezwykły autorytet w dziedzinie medycyny alternatywnej u koni – lek. wet. Joyce Harman. Prelegent jest założycielem kliniki Harmany Equine Clinic w Wirginii, USA . Pełniła funkcję prezydenta Amerykańskiego Stowarzyszenia Holistycznej Medycyny Weterynaryjnej (American Holistic Veterinary Medical Association), a także przewodniczącej komitetu Medycyny Alternatywnej w Amerykańskim Stowarzyszeniu Praktyków Koni (American Association of Equine Practitioners). Znana i ceniona ekspertka w swojej specjalizacji, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wielu sympozjów i wykładów w USA. Jest autorką publikacji w czasopismach branżowych i naukowych.
  Po raz pierwszy w Polsce na konferencji zaprezentowano  holistyczny aspekt konia w medycynie weterynaryjnej i sportowej. Temat konferencji pierwszego dnia obejmował zagadnienia medycyny alternatywnej, natomiast drugiego  przedstawiono temat prawidłowego użytkowania konia zgodnie z jego biomechaniką ruchu i dopasowanie siodeł. Na konferencji uczestniczyło 200 osób m.in. lekarze medycyny weterynaryjnej, hodowcy, fizjoterapeuci, studenci wydziałów zootechnicznych, weterynaryjnych i pokrewnych.

  Terminarz

  NAJBLIŻSZE WARSZTATY, WYJAZDY EQUINE MASSAGE

  MASAŻE - KATOWICE, KRAKÓW
  MASAŻE – KATOWICE, KRAKÓW

  Wizyty masażu w okolicy Krakowa i Katowic
  Kontakt mailowy: kontakt@eqma.pl lub telefoniczny 507495109

  KURS MASAŻU KONI
  KURS MASAŻU KONI
  LATO 2023

  Kurs masażu koni, Stajnia Biały Las, Wierzbna, koło Wrocławia
  Termin: 24-29.07.2023
  Więcej informacji: facebook

  WARSZTATY MASAŻU KONI
  WARSZTATY MASAŻU KONI
  17-18.06.23

  Termin:17-18.06.23
  Miejsce: Biały Las, Wierzbna, koło Wrocławia
  Informacje o kursie i zapisach: FACEBOOK

  SZKOLENIE BIOMECHANIKA UKŁADU RUCHU ORAZ ZASTOSOWANIE TERMOGRAFII U KONI
  SZKOLENIE BIOMECHANIKA UKŁADU RUCHU ORAZ ZASTOSOWANIE TERMOGRAFII U KONI
  20-21.05.23

  Termin:20-21.05.23
  Miejsce:Biały Las, Wierzbna, koło Wrocławia
  Informacje o kursie i zapisach: FACEBOOK

  Termin:09-10.04.22
  Miejsce:
  Informacje o kursie i zapisach:

   

  KSIĄŻKI

  KSIĄŻKA TERMOGRAFIA KONI W PRAKTYCE

  Termografia Koni w Praktyce

  „Termografia koni w praktyce” to kompendium o tematyce praktycznego zastosowania termografii w medycynie weterynaryjnej i rehabilitacji koni. Odczytywana w termografii temperatura powierzchni ciała zależy od przebiegu procesów energetycznych zachodzących w organizmie konia. Intensywne użytkowanie sportowe sprzyja częstym kontuzjom aparatu ruchu. Skutkuje to zmianami ukrwienia i tym samym temperatury powierzchni ciała. Stosowanie diagnozy termograficznej, wynika z potrzeby badania zmian zachodzących w organizmie z powodu występowania kontuzji oraz schorzeń czy obciążeń aparatu ruchu. Obecnie termografia jest jedną z najnowocześniejszych i uznanych metod diagnostycznych na świecie polecaną przez Międzynarodową Federację Jeździecką. Ze względu na nieinwazyjność a tym samym całkowite bezpieczeństwo przebiegu badania, jej popularność stale wzrasta.

  Czytaj więcej o książce

  Książka jest dostępną publikacją na polskim i zagranicznym rynku, która w sposób czytelny i praktyczny przedstawia możliwości zastosowania termografii u koni. Niniejsza pozycja wprowadza nowe spojrzenie na możliwość wykorzystania termografii w zoofizjoterapii koni. Przedstawione w pracy liczne przypadki łączą badanie termograficzne z praktycznym zastosowaniem manualnej oceny konia. Umiejętność ta pozwala na ocenę i określenie w danych okolicach ciała dyskomfortu jakim jak napięcie, słabość czy bolesność. Lokalizacja tych okolic ciała potwierdzona badaniem termograficznym jest obiektywną wskazówką dla zoofizjoterapeuty, by w czasie zabiegów rehabilitacyjnych skoncentrować się na tych obszarach ciała, które najbardziej tego wymagają. Wszystkie opisy uzupełniają liczne instruktażowe ilustracje i termogramy. Książka wychodzi na przeciw potrzebom masażystów, zoofizjoterapeutów, lekarzy  medycyny weterynaryjnej, a także hodowcom, trenerom i jeźdźcom, którzy chcą stosować termografię jako pomocnicze narzędzie do kontrolowania zdrowia koni.

  Patronat naukowy, medialny, merytoryczny i sponsoring

  SPONSORZY:

  01_predictiveservice.pl

  02_www.testo.com.pl

  Patronat naukowy i merytoryczny obejmuje:

  03_Polski Zwiazek Hodowcow koni
  Polski Związek Hodowców Koni

  04_Uniwerstytet
  Uniwerstytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

  Patronat medialny obejmuje:

  06
  07
  08
  09
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20

   

  MASAŻ KONI – PORADNIK DLA KONI

  Książka Masaż koni. Poradnik dla właścicieli autorstwa Sue Palmer to kompendium wiedzy na temat praktycznego zastosowania masażu, przydatne dla każdego właściciela konia. Jest to jedyna na polskim rynku publikacja, w której w sposób praktyczny ukazano, jak samodzielnie można kontrolować i polepszać stan zdrowia konia poprzez opanowanie i stosowanie podstawowych umiejętności masażu. Książka daje mocne podstawy do dalszego pogłębiania wiedzy na ten temat.
  Stawianie przed końmi wysokich wymagań fizycznych oraz oczekiwanie, że będą wykonywać na żądanie człowieka nienaturalne ćwiczenia, które mogą przyczynić się do pojawiania się kontuzji, uzasadnia stosowanie profilaktyki prozdrowotnej poprzez masaż. Urazy układu mięśniowo-szkieletowego dotykają głównie kończyn oraz grzbietu. W konsekwencji, rozpoczynając leczenie konia, jeździec musi często przerwać treningi lub zwolnić ich tempo. Regularny masaż daje możliwość przyśpieszenia procesów rekonwalescencji, a przede wszystkim – dzięki wczesnemu wykrywaniu symptomów choroby – umożliwia świadome zapobieganie poważniejszym urazom w przyszłości. Ponadto masaż buduje silną więź pomiędzy koniem i właścicielem.

  Czytaj więcej o książce

  Książka Masaż koni. Poradnik dla właścicieli została napisana w sposób jasny i zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy dysponującego ogólną wiedzą z zakresu anatomii konia lub innych zwierząt gospodarskich. Przedstawione w niej fotografie i ilustracje w praktyczny i łatwy  sposób umożliwiają naukę chwytów stosowanych w masażu w poszczególnych okolicach ciała. Bogaty materiał ilustracyjny doskonale przybliża czytelnikowi te trudne zagadnienia, co jest niezaprzeczalną wartością książki. Autorka daje wiele praktycznych wskazówek, co jednocześnie ułatwia zrozumienie i zapamiętanie poruszanych zagadnień.
  Nowoczesne kierunki terapii manualnej koni poprzez masaż dopiero zaczynają pojawiać się w Polsce. Przenikają z krajów Europy  zachodniej oraz USA, gdzie profilaktykę prozdrowotną koni sportowych zaczęto rozwijać znacznie wcześniej. W tych krajach wiedza z zakresu rehabilitacji koni jest już bardzo bogata, a masaż został oficjalnie uznany za jedną z form zoofizjoterapii w medycynie  weterynaryjnej. Zawodowi masażyści stali się integralną częścią zespołów medycznych oraz trenerskich w sporcie konnym. Masaż zaczyna cieszyć się coraz większym uznaniem wśród lekarzy weterynarii, trenerów oraz hodowców.
  Ten rzetelnie i umiejętnie napisany podręcznik nauki masażu konia powinien dobrze przysłużyć się miłośnikom koni i ich podopiecznym.
  dr inż. Maria Soroko
  Equine Massage – Szkoła Rehabilitacji,
  Termografia Koni

  Zamówienia: www.swiadomejezdziectwo.pl

  &nbsp

  JAK PORUSZA SIĘ TWÓJ KOŃ

  Właściwy ruch konia w każdym chodzie stanowi podstawę do jego oceny. W książce przedstawiono współdziałanie kości i mięśni podczas ruchu, za pomocą rysunków układu mięśniowo-szkieletowego naniesionych bezpośrednio na ciało konia. Za pomocą szczegółowych opisów mechaniki ruchu konia wyjaśnia, w jaki sposób poprawne techniki jazdy i szkolenia pomogą koniowi osiągnąć maksimum jego możliwości poprzez zwiększenie jego sprawności, siły i równowagi. Autorka prezentuje praktyczne ćwiczenia gimnastyczne i rozciągające, które pozwalają poprawić elastyczność konia, zmniejszyć ryzyko urazów, podnieść pewność siebie jeźdźca oraz pomóc mu nawiązać głębszą więź ze swoim koniem.

  Źródło: akademiajezdziecka.pl

  ANATOMIA I FIZJOLOGIA W TRENINGU KONIA

  Druga unikatowa pozycja po książce „Jak porusza się Twój koń” Gillian Higgins. Tym razem autorka przedstawia szczegółową budowę i zasady funkcjonowania dwunastu układów konia. Wszystkie elementy budowy są namalowane na żywym końskim modelu.

  Źródło: akademiajezdziecka.pl

  PRAWIDŁOWA POSTAWA W TRENINGU KONI

  Bogato ilustrowana książka, która pokazuje jeźdźcom jak stworzyć bezpieczny, urozmaicony, skuteczny i realistyczny program szkoleniowy.
  W książce prezentowane są między innymi następujące zagadnienia:

  – jak osiągnąć prawidłowe ustawienie grzbietu
  – w jaki sposób usztywnienia i napięcia jednej części ciała wpływają na inne jego partie
  – jak zmniejszyć obciążenia dla ścięgien i mięśni
  – dlaczego praca na drągach i skoki gimnastyczne przynoszą korzyści wszystkim koniom, niezależnie od uprawianej dyscypliny.

  Źródło: akademiajezdziecka.pl

  EQUINE MASSAGE
  SZKOŁA REHABILITACJI TERMOGRAFIA KONI
  Artykuły

  Artykuły

  Nasze publikacje

  Termografia – nowoczesna metoda diagnozowania stanu zdrowia koni sportowych

  17.10.2018
  W tradycyjnej medycynie weterynaryjnej koni są sytuacje kiedy trudno jest
  postawić jednoznaczną i dokładną diagnozę, ze względu na zmieniające się objawy
  lub brak jednoznacznie rozpoznawalnych oznak dla danego schorzenia.

  FIZJOTERAPIA KONI – KLUCZ DO ZROWIA TWOJEGO KONIA

  17.10.2018
  Świadomość potrzeby profilaktyki prozdrowotnej związana jest ze stawianiem przed końmi sportowymi wysokich wymagań fizycznych i wykonywaniem przez nienaturalnych ćwiczeń, które przyczyniają się do kontuzji aparatu ruchu. Urazy układu mięśniowo – szkieletowego dotyczą głównie kończyn oraz grzbietu.

  Nieinwazyjne badanie konia – ochrona przed kontuzją

  14.08.2014
  Kontuzja ścięgna, więzadła czy stawu może być wykryta na trzy tygodnie przed okazaniem znaków klinicznych (jawnych) zapalenia, a mięśnie będące w silnym przykurczu lub przeciążeniu, mogą być ochronione przed ich uszkodzeniem dzięki termografii. Termografia umożliwia również kontrolowanie procesów leczenia.

  Dlaczego warto uczestniczyć w warsztatach nauki masażu koni

  11.03.2014
  W ostatnich latach w Polsce wzrasta zainteresowanie fizjoterapią koni. Związane jest to z wcześniejszym rozwojem profilaktyki prozdrowotnej koni sportowych w krajach zachodniej Europy oraz Stanów Zjednoczonych, gdzie wiedza z zakresu rehabilitacji konia jest już daleko rozwinięta.

  Badania nad termografią w diagnostyce i użytkowaniu koni

  11.03.2014
  Termografia jest bezinwazyjną metodą diagnostyczną polegającą na rejestracji i wizualizacji promieniowania podczerwonego emitowanego z powierzchni badanego ciała. Początki jej zastosowania w medycynie weterynaryjnej sięgają połowy lat 60 ubiegłego stulecia.

   

  Masaż koni a naturalne potrzeby behawioralne

  11.03.2014
  Terapeutyczne korzyści z masażu koni są powszechnie znane. Dobrodziejstwo tej formy terapii manualnej jest szczególnie często wykorzystywane dla regeneracji tkanki mięśniowej oraz ścięgnistej. Struktury te, ulegając silnym obciążeniom treningowym, są często źródłem schorzeń ortopedycznych…

  Próba określania przydatności metody termograficznej w dopasowaniu siodeł

  11.03.2014
  Siodło jest elementem łączącym pracę konia i jeźdźca. Dlatego jest ono niezwykle ważnym czynnikiem decydującym o wspólnych sukcesach jeździeckich. Obecnie na rynku jest wiele różnych typów siodeł przeznaczonych dla poszczególnych dyscyplin jeździeckich…

  Termografia – kolorowa diagnoza

  11.03.2014
  Termografia jest techniką, która rejestruje powierzchniowy rozkład temperatury powierzchni ciała. Powstała kolorowa mapa temperatur określa stan fizjologiczny, odzwierciedlając wzorzec przepływu krwi i szybkość procesów metabolicznych badanego obszaru ciała.

  Termografia – nowoczesne narzędzie diagnostyczne

  11.03.2014
  Zastosowanie techniki termograficznej w diagnostyce weterynaryjnej nie jest niczym nowym. Została ona wprowadzona do świata koni ponad 50 lat temu. Jej pierwsze użycie w weterynarii określa się oficjalnie na połowę lat 60 XX wieku.

  Termografia pomocniczym narzędziem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej w  kontrolowaniu dobrostanu koni

  11.03.2014
  Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) od ponad 90 lat reguluje zasady i przepisy zawodów wszystkich dyscyplin jeździeckich na całym świecie. W sposób szczególny wymaga ona od osób zaangażowanych w międzynarodowym sporcie jeździeckim, by stawiać w każdym przypadku na…

  Zalety i możliwości masażu w profilaktyce i leczeniu koni

  11.03.2014
  Masaż koni, jest to forma terapii manualnej wykorzystującej wpływ energii mechanicznej na tkanki miękkie.  Opiera się na świadomej pracy odpowiednimi chwytami, wywierającymi pośrednie i bezpośrednie działanie na masowane ciało, dla uzyskania pożądanych efektów leczniczych i profilaktycznych.

  Zastosowanie termografii w badaniach grzbietu koni wierzchowych

  11.03.2014
  Temperatura powierzchni ciała może być wskaźnikiem zmian termoregulacyjnych zachodzących w  organizmie wskutek procesów patologicznych. Na podstawie pomiarów termograficznych diagnozowano nerwowo-mięśniowe schorzenia odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa…

  Znaczenie badań termograficznych w użytkowaniu koni i diagnostyce weterynaryjnej

  11.03.2014
  Zainteresowanie temperaturą powierzchni ciała koni wynika z potrzeby poznania zmian zachodzących w ich organizmach wskutek oddziaływania warunków mikroklimatycznych, wpływu obciążeń wysiłkowych oraz występowania schorzeń.

  EQUINE MASSAGE
  SZKOŁA REHABILITACJI TERMOGRAFIA KONI
  Publikacje

  Publikacje

  PUBLIKACJE NAUKOWE ZESPOŁU BADAWCZEGO EQUINE MASSAGE

  KSIĄŻKA: Termografia Koni w Praktyce
  AUTOR: Maria Soroko

  CZYTAJ ABSTRAKT

  ABSTRACT:

  „Termografia koni w praktyce” to kompendium wiedzy o praktycznym zastosowaniu termografii w medycynie weterynaryjnej i rehabilitacji koni. Odczytywana w termografii temperatura powierzchni ciała zależy od przebiegu procesów energetycznych zachodzących w organizmie konia. Intensywne użytkowanie sportowe sprzyja częstym kontuzjom aparatu ruchu. Skutkuje to zmianami ukrwienia i tym samym temperatury powierzchni ciała. Stosowanie diagnozy termograficznej, wynika z potrzeby badania zmian zachodzących w organizmie z powodu występowania kontuzji oraz schorzeń czy obciążeń aparatu ruchu. Obecnie termografia jest jedną z najnowocześniejszych i uznanych metod diagnostycznych na świecie polecaną przez Międzynarodową Federację Jeździecką. Ze względu na nieinwazyjność a tym samym całkowite bezpieczeństwo przebiegu badania, jej popularność stale wzrasta. Książka jest dostępną publikacją na polskim i zagraniczny rynku, która w sposób czytelny i praktyczny przedstawia możliwości zastosowania termografii u koni. Niniejsza pozycja wprowadza nowe spojrzenie na możliwość wykorzystania termografii w zoofizjoterapii koni (zawód zoofizjoterapeuty wprowadzony na listę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 2010). Przedstawione w pracy liczne przypadki łączą badanie termograficzne z praktycznym zastosowaniem manualnej oceny konia. Umiejętność ta pozwala na ocenę i określenie w danych okolicach ciała dyskomfortu jakim jest napięcie, słabość czy bolesność. Lokalizacja tych okolic ciała potwierdzona badaniem termograficznym jest obiektywną wskazówką dla zoofizjoterapeuty, by w czasie zabiegów rehabilitacyjnych skoncentrować się na tych okolicach ciała, które najbardziej tego wymagają. Wszystkie opisy uzupełniają liczne instruktażowe ilustracje i termogramy. Książka wychodzi naprzeciw potrzebom lekarzy medycyny weterynaryjnej,  zoofizjoterapeutom, a także hodowcom, trenerom i jeźdźcom, którzy chcą stosować termografię jako pomocnicze narzędzie do kontrolowania zdrowia koni.

  ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE:  Innovative Research in Thermal Imaging for Biology and Medicine, Vardasca R., Mendes J.G. editors. IGI Global, pp. 264-286
  TYTUŁ: Thermographic evaluation of racehorse performance
  AUTOR: Maria Soroko

  CZYTAJ ABSTRAKT

  ABSTRAKT:

  Thermography has found a broad range of applications in equine sport and veterinary medicine. Thermographic diagnosis is useful in monitoring changes of horse surface temperature resulting from exercise allowing evaluation of the work of individual parts of the body in racing performance. Regular assessment of body surface temperature allows the detection of training overloads and identification of pathological conditions of the musculoskeletal system during the racing training cycle. The usefulness of thermography in veterinary medicine has been proved in detecting pathological conditions associated mainly with inflammation processes of the distal parts of the limbs and back. The main advantage of thermography is the detection of subclinical signs of inflammation before the onset of clinical signs of pathology, providing great value in veterinary medicine diagnosis. Thermography has also found application
  in detecting illegal performance procedures to improve horse performance and in assessing the saddle fit to the horse’s back

  ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE:  Application of Infrared thermography in sports science, Springer International Publishing, 2016, 265-296
  TYTUŁ: The application of infrared thermography in equestrian sport
  AUTORZY: Maria Soroko, Mina Davies-Morel, Kevin Howell
  ABSTRACT: link.springer.com/chapter/10.1007/

  CZYTAJ ABSTRAKT

  Infrared thermography has found a broad range of applications in equestrian sport as a complementary diagnostic tool in veterinary practice and sport performance. Thermal imaging is useful for monitoring changes to a horse’s body surface temperature resulting from exercise, allowing evaluation of the contribution of individual parts of the body to horse performance. Thermography can play an important role in rehabilitation, indicating an area of abnormality and so guiding where to concentrate further diagnostic imaging or treatment.

  CZASOPISMO: Journal of Equine Veterinary Science, 2016, 45:39-45.
  TYTUŁ: Maximum eye temperature in the assessment of training in racehorses: correlations with salivary cortisol concentration, rectal temperature and heart rate
  AUTORZY: Maria Soroko, Kevin Howell, Krzysztof Dudek, Anna Zwyrzykowska, Paulina Zielińska, Robert Kupczyński

  CZYTAJ ABSTRAKT

  ABSTRACT:

  We investigated agreement between eye maximum pixel temperature (using thermography), and rectal temperature in racehorses, comparing the results with salivary cortisol concentration and heart rate, both at rest and after exercise. Nineteen horses, undergoing training for racing in their first racing season, were studied. Eye maximum pixel temperature, rectal temperature, salivary cortisol concentration and heart rate were measured before training (BT), within five minutes of the end of the training session (T+5), and two hours after training (T+120). Eye maximum pixel temperature, rectal temperature, salivary cortisol concentration and heart rate were all significantly elevated at T+5 compared to BT (all p<0.001). At T+120, only eye maximum pixel temperature remained significantly elevated compared to BT (p<0.05). Bland-Altman analysis indicated a poor agreement between eye maximum pixel temperature and rectal temperature. We noted no significant correlations amongst any of the measurements at any time point, with the exception of eye maximum pixel temperature and rectal temperature at BT (r=0.55, p=0.01). In racehorses, eye maximum pixel temperature is a poor estimate of core temperature due to limited agreement with rectal temperature. Furthermore, eye maximum pixel temperature is not correlated with accepted measures of stress such as salivary cortisol concentration and heart rate.

  Keywords: equine thermography; eye temperature; heart rate; rectal temperature; salivary cortisol concentration

  CZASOPISMO: Journal of Thermal Biology, 2017, 66:63–67.
  TYTUŁ: The effect of ambient temperature on thermographic images of joints in the distal forelimbs  of racehorses.
  AUTORZY: Maria Soroko, Kevin Howell, Krzysztof Dudek

  CZYTAJ ABSTRAKT

  ABSTRACT: The aim of the study was to describe the dependence on ambient temperature of distal joint temperature at the forelimbs of racehorses. The study also investigated the influence of differing ambient temperatures on the temperature difference between joints: this was measured ipsilaterally (i.e. between the carpal and fetlock joints along each forelimb) and contralaterally (i.e. between the same joints of the left and right forelimbs). Sixty-four healthy racehorses were monitored over 10 months. At each session, three thermographic images were taken of the dorsal, lateral and medial aspects of the distal forelimbs. Temperature measurements were made from
  regions of interest (ROIs) covering the carpal and fetlock joints. There was a strong correlation between ambient temperature and absolute joint temperature at all ROIs. The study also observed a moderate correlation between ambient temperature and the ipsilateral temperature differences between joints when measured from the medial
  and lateral aspects. No significant correlation was noted when measured dorsally. The mean contralateral temperature differences between joints were all close to 0 °C. The data support previous reports that the temperature distribution between the forelimbs of the healthy equine is generally symmetric, although some horses differ markedly from the average findings.

  Keywords: Infrared thermography, Equine, Ambient temperature, Surface temperature

  CZASOPISMO: Animal Science Journal 2016 (in press).
  TYTUŁ: The influence of breed, age, gender, training level and ambient temperature on forelimb and back temperature in racehorses
  AUTORZY: Maria Soroko, Kevin Howell, Krzysztof Dudek, Radomir Henklewski, Paulina Zielińska

  CZYTAJ ABSTRAKT

  ABSTRACT:

  A previous thermographic study of racehorses identified thirteen regions of interest (ROIs) for monitoring the impact of training. However, that investigation did not consider the influence of breed, age, gender, or training intensity level on the temperature of ROIs. The present study adopted a multivariate analysis approach to determine whether the aforementioned factors, along with ambient temperature, significantly influenced ROI temperature in the key body regions. Thermography measurements were obtained from 53 racehorses of three breeds. Horses were in regular training for over ten months, having 13 thermographic examinations in each racing season. Backward stepwise multiple linear regression indicated that ambient temperature and breed contributed significantly to the model for predicting ROI temperature at all 13 ROIs. Training intensity level contributed significantly to the model only at the thoracic vertebrae, the left third metacarpal bone, and left fetlock joint. Neither gender nor age contributed to the model significantly at any ROI. Our data suggest that ambient temperature, breed and training level affect racehorse body surface temperature in some areas of the distal parts of the forelimbs and the back. This contributes to a better understanding of the normal range of thermographic findings in racehorses undergoing intensive training.

   Keywords: age, breed, racehorses, thermography, training

  CZASOPISMO: Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 2015, 39,229-232.
  TYTUŁ: Temperature range analysis on dorsal surface of sporting horses
  AUTORZY: Ewa Jodkowska, Krzysztof Dudek, Maria Soroko

  CZYTAJ ABSTRAKT

  ABSTRACT:
  Abstract: The aim of this study was to determine temperature differences on the dorsal surface of 32 clinically healthy show jumping horses. Temperature was measured using a Thermovision 550 (FLIR) camera, determining maximum temperature (Tmax). The horse’s body was divided into the following regions: neck, withers, cranial back, caudal back, loins, and hindquarters. Those regions were subdivided into middle, left, and right parts. Statistical methods used for calculations consisted of Wilcoxon’s signed rank test and Dunn’s post hoc comparison test. Temperatures on the dorsal surface ranged from 19.5 to 31.5 °C, with the lowest indicated in the withers area and the highest in the caudal back and hindquarters area. Temperatures on the sides tended to be symmetrical except for the caudal back region, where the temperature of the right side was higher than of the left side. The data can be used for determination of unfavorable stimulation of the back and loin region by the rider and saddle, as well as for diagnosing conditions that result in increased temperature in the dorsal area.

  Keywords: Horses, thermography, dorsal body surface, maximum temperatures

  CZASOPISMO: Journal of Equine Veterinary Science, 2014, 34(9), 1076–1083
  TYTUŁ: Thermographic evaluation of racehorse performance
  AUTORZY: Maria Soroko, Krzysztof Dudek, Kevin Howell, Ewa Jodkowska, Radomir Henklewski

  CZYTAJ ABSTRAKT

  ABSTRACT:
  Aim: The present study was aimed at identifying the key thermographic diagnostic areas essential for monitoring the effect of training on racehorses.
  Method: The study involved monitoring 15 racehorses in 13 imaging sessions over a period of 10 months. Temperature measurements were made at a total of 46 regions of interest (ROIs) at the distal parts of the limbs and the back. In order to account for the influence of ambient temperature on each ROI measurement, values were adjusted to a constant ambient temperature of 12C, estimated using regression analysis. The horses in the study were divided into two groups based on the value of success rate in racing competition.
  Results: During the research period none of the horses were identified as injured by routine veterinary investigation. Successful horses had significantly warmer adjusted ROI temperatures than their less successful counterparts at both carpal joints, the 3rd metacarpal bones, the left fetlock joint, the left front short pastern bone, the left tarsus joint, and the caudal part of the thoracic vertebrae.
  Conclusion: The study tested a protocol for recording body surface temperature in racehorses which was shown to increase reliability by adjusting for variations in ambient temperature. When analyzed on the basis of sporting performance, the protocol identified 14 ROIs that were associated with superior performance, the majority of which were at the limbs on the left side.

  Keywords: thermography; racehorses; sport performance; training

  CZASOPISMO: Journal of Equine Veterinary Science, 2013, 33, 760-762
  TYTUŁ: The effectiveness of thermographic analysis in equine orthopedics
  AUTORZY: Maria Soroko, Radomir Henklewski, Henryk Filipowski, Ewa Jodkowska

  CZYTAJ ABSTRAKT

  One of the main advantages of equine thermography is the detection of subclinical inflammation. The present study was undertaken to determine a specific threshold value of temperature change indicative of subclinical inflammation of the lower parts of the horse’s limb. The study involved monitoring 20 racehorses over a period of 10 months. Temperatures of the third metacarpal region were measured every 3 weeks, allowing the average temperature differences to be ascertained between the same areas of forelimbs from the dorsal and palmar aspects in each session. Additionally, ultrasonographic and radiographic standard examinations of lower part of forelimbs were conducted to diagnose any pathological conditions of lower forelimbs. To determine the threshold value of temperature difference the receiver operating characteristic curve method was used, based on thermographic examinations of the same measured area in 20 horses. The threshold value of temperature difference indicative of subclinical inflammation was found to be 1.25_C. In conclusion, thermography can be used as a quick and practical diagnostic tool of subclinical inflammation. These results provide additional support from  the continued study of the equine thermography.

  Keywords: thermography, inflammation, horses, racehorses

  Rozprawa Doktorska: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Biologii I Hodowli Zwierząt Instytut Hodowli Zwierząt, 2013
  TYTUŁ: Wpływ długoterminowego treningu koni wyścigowych na zmiany temperatury powierzchni ich ciała
  AUTOR: Maria Soroko

  CZYTAJ ABSTRAKT

  Celem pracy było określenie wpływu długoterminowego treningu koni wyścigowych na temperaturę powierzchni ich ciała. Badaniami objęto 64 klinicznie zdrowe konie poddane wyścigowym próbom dzielności we Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice w sezonach 2011 i 2012. Przedstawiono charakterystykę koni: wiek, płeć, rasę, charakter, temperament, intensywność treningową, kolejność sesji oraz indywidualny współczynnik powodzenia. Pomiary temperatury powierzchni ciała koni wykonywano metodą termograficzną, w trakcie 13 – tu sesji, w każdym z sezonów trwających 10 miesięcy. W pierwszym sezonie – u 20 koni mierzono temperaturę dystalnych odcinków kończyny piersiowych od strony grzbietowej i dłoniowej oraz powierzchnię dogrzbietową kręgosłupa. W drugim sezonie powtórzono te pomiary u 44 koni uzupełniając o badania temperatury kończyn miednicznych od strony grzbietowej. Wykonano w sumie 4442 termogramy. Na każdym termogramie kończyn piersiowych i miednicznych wyznaczono 10 okolic ciała – ROI (region of interested), a na powierzchni dogrzbietowej – 6 ROI. Dla każdego wyznaczonego ROI określono temperaturę średnią. Analizowano wpływ temperatury otoczenia, cech charakteryzujących konie oraz treningu na temperaturę powierzchni ciała w poszczególnych ROI. Uzupełnieniem pomiarów termograficznych były standardowe badania rentgenowskie i ultrasonograficzne, wykonywane trzykrotnie w każdym sezonie. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej stosując: test t-studenta, analizę wariancji, test post-host, współczynnik korelacji liniowej Pearsona – r, test 2.
  Konie 2 i 4 letnie oraz konie pełnej krwi angielskiej odznaczały się wyższą temperaturą w poszczególnych ROI w porównaniu z końmi 3-letnimi oraz końmi półkrwi i końmi czystej krwi arabskiej, z wyjątkiem kończyn piersiowych od strony grzbietowej. Temperatura powierzchni ciała była wyższa u ogierów oprócz ROI kończyny piersiowych od strony grzbietowej. Na wzrost temperatury powierzchni dogrzbietowej oraz kończyn miednicznych miał wpływ charakter określany jako agresywny i odważny. Temperatura dystalnych odcinków kończyn piersiowych oraz powierzchni dogrzbietowej kręgosłupa wzrastała wraz z kolejnością sesji badawczych, co było związane z temperaturą otoczenia i długością okresu treningowego. Wybiórczy wpływ cech charakteryzujących konie na temperaturę powierzchni kończyn piersiowych i miednicznych, jest wskazaniem na prowadzenie dalszych badań w tym kierunku. Określono istotną współzależność temperatury kończyn piersiowych, miednicznych i powierzchni dogrzbietowej. Wykazano korelacje pomiędzy temperaturą powierzchni odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa a indywidualnym współczynnikiem powodzenia. Brak korelacji pomiędzy badaniami termograficznymi, ultrasonograficznymi i rentgenowskimi wynikał z faktu, że każda z tych metod odnosi się do diagnozy innej tkanki organizmu. Udowodniono, że długoterminowy trening wpływa na stopniowe i trwałe podwyższanie się temperatury powierzchni dogrzbietowej i okolicy kończyn piersiowych mierzonej w spoczynku, co wskazuje na zmiany adaptacyjne w organizmie. Wykazano przydatność badań termograficznych do kontrolowania zmian temperatury powierzchni ciała w warunkach długoterminowego treningu.

  CZASOPISMO: Medycyna Weterynaryjna, 2012, 68(11):693-696
  TYTUŁ: Analiza wyników badań termograficznych, ultrasonograficznych i rentgenowskich w diagnozowaniu chorób ortopedycznych u koni wyścigowych
  AUTORZY: Maria Soroko, Radomir Henklewski, Ewa Jodkowska

  CZYTAJ ABSTRAKT

  Celem pracy było określenie przydatności badań termograficznych jako uzupełniającej metody diagnostycznej dla metody USG i RTG w charakteryzowaniu urazów dystalnych odcinków kończyn piersiowych koni wyścigowych. Przedmiotem badań było 20 koni, u których wykonano równoczesne badania termograficzne, USG i RTG w okresie 6 miesięcy w trzech etapach. Temperaturę określano na powierzchni kości śródręcza od strony grzbietowej i dłoniowej. W badaniach USG mierzono pole powierzchni przekroju ścięgna mięśnia zginacza powierzchownego palców. Natomiast na podstawie RTG charakteryzowano grubość istoty korowej kości trzeciej śródręcza. Przydatności badań termograficznych oceniono na podstawie współczynnika korelacji rang Spearmana. Wykazano, że w diagnozie procesów zapalnych w trakcie ich trwania wyniki USG oraz termograficzne były skorelowane. Natomiast wyniki badań termografii i RTG korelowały w końcowym etapie wycofywania się procesu zapalnego.

  Słowa kluczowe: termografia, ultrasonografia, rentgenografia, konie wyścigowe, schorzenia ortopedyczne

  CZASOPISMO:  Thermology International 2012, 22(3):152-156
  TYTUŁ: The use of thermography to evaluate back musculoskeletal responses of young racehorses to training
  AUTORZY: Maria Soroko, Ewa Jodkowska, Magdalena Zabłocka

  CZYTAJ ABSTRAKT

  Thermography has been used for the diagnosis of skin temperature variations caused by overloads of the musculoskeletal system. The present study was aimed to evaluate the efficiency of thermography in monitoring racehorses’ musculoskeletal system response of back overloads due to increasing intensity of training cycle.. The thermographic examinations of 20 racehorses’ back were performed at Partynice Racing Track (Poland) every 3 weeks in twelve sessions during a period of 10 months. The back was divided into 5 areas: thoracic vertebrae (T), lumbar vertebrae (L), sacroiliac join (SIJ), and symmetric sides of the thoracic vertebrae area left side (ML) right side (MR). From each area the average temperature was measured. For statistic analyses the nonparametric Kruskal – Wallis test was used. An increase in the training intensity resulted in significant decreases in average temperature differences between T and L, T and SIJ, T and ML and T and MR. Constant training overloads of the musculoskeletal system under demanding exercise resulted in increased blood circulation of a back. The analysis of the surface temperature distribution over the horse’s back will allow to develop a model of blood circulation within this area in intensive training cycle. It will help specialists, breeders and veterinarians to analyse the fundamentals in physiological response of the musculoskeletal system to intensity of training. These results provide additional support for the continued study on the equine thermography.

  CZASOPISMO: Inżynieria Biomedyczna, 2011, 17(2):104-109
  TYTUŁ: Badania kończyn koni sportowych metodą termograficzną
  AUTOR: Maria Soroko

  CZYTAJ ABSTRAKT

  Analiza termograficzna może być przydatna w przewidywaniu wystąpienia kulawizny u koni sportowych. Głównym atutem tej diagnostyki jest możliwość zdiagnozowania stanu podklinicznego urazu; przed wystąpieniem widocznych oznak klinicznych kulawizny. Głównym celem pracy była próba określenia przydatności termografii w monitorowaniu zdrowia kończyn koni przez trenerów. Zbadano 14 koni wyścigowych rasy szlachetna półkrew (sp) oraz 14 koni rasy arabskiej (oo). Badaniu poddano dystalne partie kończyn piersiowych, które monitorowano raz w tygodniu przez 6 tygodni. Porównywano różnice temperatur symetrycznych odcinków dystalnych partii kończyn. Wyniki pomiarów analizowano za pomocą testu t –studenta. W badaniach wykazano, że 24 konie nie miały oznak kontuzji i kulawizny. Termogramy wykazały symetryczność rozkładu temperatur w dystalnych partiach kończyn. Pozostałe 4 konie wykazały zwiększone ukrwienie w dystalnych partii kończyn, które było prawdopodobnie związane z przeciążeniem lub z  przeszłymi kontuzjami. Wykazano, że termografia może być przydatna do pomiarów rozkładu temperatury dystalnych partii kończyny koni poddanych intensywnemu treningowi. Może być też przydatna w wykrywaniu i przewidywaniu potencjalnego stanu patologicznego lub przeciążeń dolnej partii kończyny.

  Słowa kluczowe: termografia, konie, kulawizna, dolne partie kończyn

  CZASOPISMO: Magazyn Weterynaryjny, 2013, 196 (22):879-883
  TYTUŁ: Skuteczność termografii w diagnozie schorzeń ortopedycznych koni wyścigowych
  AUTORZY: Maria Soroko, Radomir Henklewski

  CZYTAJ ABSTRAKT

  Termografia jest metodą diagnostyczną, która polega na bezinwazyjnej rejestracji i wizualizacji promieniowania podczerwonego emitowanego z powierzchni badanego ciała koni. Odczytywanie powierzchniowego rozkładu temperatur pozwala na diagnozę stanów zapalnych dystalnych odcinków kończyn. Korzyścią termografii jest wykrywanie stanów podklinicznych zapalenia okostnej kości trzeciej śródręcza i mięśnia ścięgna zginacza powierzchownego palców.

  Słowa kluczowe: termografia, konie, zapalenie

  CZASOPISMO:  Zeszyty Naukowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, LXVII, 2012, 591, 35-40
  TYTUŁ: Temperatura powierzchni dogrzbietowej ciała klaczy półkrwi w zależności od ich wieku
  AUTORZY: Maria Soroko, Ewa Jodkowska, Krzysztof Dudek

  CZYTAJ ABSTRAKT

  Celem pracy było określenie zależności pomiędzy wiekiem koni, a temperaturą powierzchni dogrzbietowej ciała. Badaniami objęto 34 klacze półkrwi w wieku od 1 do 20 lat, ze Stadniny Koni Prudnik. Przy użyciu aparatury termowizyjnej mierzono temperaturę na powierzchni: piersiowej, lędźwiowej, stawów biodrowo – krzyżowych, lewej i prawej stronie piersiowej oraz lewej i prawej stronie lędźwiowej. Wykazano statystycznie istotną zależność pomiędzy wiekiem a temperaturą powierzchni ciała klaczy w obszarze odcinka piersiowego, oraz lewej i prawej stronie piersiowej a także lędźwiowej. Roczniaki, w porównaniu z grupą klaczy starszych, miały niższą temperaturą powierzchni dogrzbietowej, średnio o 1,0C, z wyjątkiem okolicy lędźwiowej i stawów biodrowo – krzyżowych. Temperatura powierzchni dogrzbietowej klaczy zwiększa się wraz z wiekiem.

  Słowa kluczowe: temperatura, powierzchnia ciała, termografia, wiek, grzbiet, klacze

  CZASOPISMO: Medycyna Weterynaryjna,2011, 67:397 – 401
  TYTUŁ: Przydatność badań termograficznych w lecznictwie i użytkowaniu koni
  AUTORZY: Maria Soroko, Ewa Jodkowska

  CZYTAJ ABSTRAKT

  Termografia znalazła szerokie zastosowanie z powodu możliwość pomiaru temperatur powierzchni. W związki z tym została też uznana jako przydatne narzędzie diagnostyczne w medycynie weterynaryjnej. Odczytywanie powierzchniowego rozkładu temperatur pozwala  na  ontrolowanie stanów patologicznych kończyn oraz kręgosłupa konia. Szczególną korzyścią jest możliwość wykrywani stanów podklinicznych niektórych schorzeń. Diagnostyka ta jest szeroko stosowana w badaniu wpływu leków na powierzchniowy rozkład temperatur oraz w hodowli i w użytkowaniu sportowym koni.

  Słowa kluczowe: termografia, konie, temperatura, kulawizna

  CZASOPISMO:  Życie Weterynaryjne, 2012, 87(2):749-752.
  TYTUŁ: Znaczenie badań termograficznych w użytkowaniu koni  i diagnostyce weterynaryjnej
  AUTORZY: Ewa Jodkowska, Maria Soroko

  CZYTAJ ABSTRAKT

  Zainteresowanie temperaturą powierzchni ciała koni wynika z potrzeby poznania zmian zachodzących w ich organizmach wskutek oddziaływania warunków mikroklimatycznych,  wpływu obciążeń wysiłkowych oraz występowania schorzeń. Udowodniono przydatność metody termograficznej w użytkowaniu koni oraz diagnostyce weterynaryjnej wybranych schorzeń i urazów tych zwierząt. Na podstawie analizy uzyskanych termogramów określono temperaturową mapę powierzchni ciała koni, charakteryzując okolice najcieplejsze i najzimniejsze. Określono zmiany temperatur wynikające z wpływu warunków mikroklimatycznych i wysiłku fizycznego. Wykazano temperaturową symetryczność analogicznych partii ciała. Na tej podstawie oraz wskutek nietypowych zmian temperatury powierzchni ciała, diagnozowano schorzenia koni, głównie odnośnie kończyn i kręgosłupa. Udowodniono możliwość diagnozy termograficznej podklinicznych stanów schorzeń związanych ze zmianą ukrwienia tkanek.

  Słowa kluczowe: termografia, konie, temperatura powierzchni ciała

  CZASOPISMO: Pomiar, Automatyka, Kontrola, 2011, 57(10):1157-1160
  TYTUŁ: Analiza powierzchniowego rozkładu temperatur dolnych partii kończyn u młodych koni wyścigowych
  AUTOR: Maria Soroko

  CZYTAJ ABSTRAKT

  Wstęp: Badanie z użyciem termografii jest bezinwazyjną metodą diagnostyczną, polegającą na odczytywaniu promieniowania podczerwonego emitowanego z powierzchni ciała, sporządzając mapy rozkładu temperatur badanej okolicy ciała. Wykazano, że głównym atutem tej metody jest diagnozowanie wczesnych stadiów podklinicznych procesów zapalnych u młodych koni wyścigowych, które na skutek intensywnego treningu ulegają częstym kontuzjom dystalnych partii kończyn. Jest to związane z dużymi obciążeniami układu mięśniowo – szkieletowego aparatu ruchu koni, przyczyniając się m.in. do wystąpienia kulawizny, a w konsekwencji eliminacji konia ze sportu.
  Cel: Celem pracy było wykrycie wczesnych zmian patologicznych związanych z intensywnym treningiem koni rasy półkrwi (sp) oraz arabów (oo), z zastosowaniem analizy rozkładu temperatur dystalnych partii kończyn piersiowych w czasie cyklu treningowego w przypadku wystąpienia obustronnego schorzenia.
  Materiały i metodyka: Badania obejmowały 20 koni (12 sp i 8 oo) wyścigowych w wieku 3 lat, biegających w gonitwach płaskich. Badania termograficzne dystalnych partii kończyn piersiowych od strony grzbietowej wykonywano u 12-tu koni (sp) przez okres 6 miesięcy i przez okres 4 miesięcy u 8-miu koni (oo) w odstępach 3 tygodniowych. Wartości temperatur uzyskano certyfikowaną kamerą termograficzną VarioCAM firmy InfraTec o rozdzielczości 640×480, porównując: średnie wartości temperatur symetrycznych odcinków dystalnych partii kończyn oraz tych samych okolic dla każdego konia w całym cyklu badawczym. Wyniki pomiarów analizowano za pomocą testu t-Studenta, dla porównania średnich wartość temperatur obszarów prawej i lewej kończyny piersiowej. Rozpatrywane poziomy istotności to: p<0,05, p <0,01, p< 0,001
  Wyniki: Na podstawie badań termograficznych z pośród 20 koni u 4 z nich  zidentyfikowano podkliniczne stany zapalne okostnej na wysokości kości śródręcza. W ciągu cyklu badawczego u koni A,B,C,D w sesjach III -VI zanotowano stały wzrost temperatury w prawej i w lewej kości śródręcza. U koni A,B,C w III sesji wykazano obszary statystycznie zwiększonego ukrwienia prawej i lewej kości śródręcza, wskazujące na prawdopodobny początek stanu zapalenia okostnej. Stan zapalny obu obszarów kości śródręcza został potwierdzony weterynaryjnie pomiędzy IV a V sesją. U konia D, w IV sesji, zlokalizowano obszary zwiększonego ukrwienia prawej kości śródręcza wskazujące na początek stanu zapalenia okostnej. Wystąpienie stanu zapalnego prawej kości śródręcza potwierdzono weterynaryjnie między V a VI sesją. W VII sesji, u koni A,B,C i D, zanotowano spadek temperatur, wskazujący na wycofywanie się stanu zapalnego okostnej, co było również potwierdzone w badaniu weterynaryjnym.
  Podsumowanie: Zastosowana metoda porównywania średnich wartości temperatur mierzonych w czasie badawczym pozwoliła na wykrycie schorzeń w przypadku ich obustronnego wystąpienia w symetrycznych okolicach ciała. Metoda ta przyśpieszyła identyfikację potencjalnych stanów patologicznych, wykrywając je już około 4 tygodni przed wystąpieniem oznak klinczach zapalenia. Pomiary termograficzne są przydatne w wykrywaniu wczesnych stanów patologicznych, pod warunkiem wykonywania ich regularnie, w określonym przedziale czasowym oraz przy prawidłowej ich interpretacji. Mogą wtedy być pomocne w ochronie kończyn koni i identyfikacji wystąpienia stanów patologicznych.
  Słowa kluczowe: termografia, analiza temperatur, zapalenie, konie


  EQUINE MASSAGE
  SZKOŁA REHABILITACJI TERMOGRAFIA KONI
  Kontakt

  Kontakt

  Zobacz naszą lokalizację na mapie

  Maria Soroko
  ul. Jana Głogowczyka 18 lok.2
  51-604 Wrocław
  NIP 8982007277
  tel.: +48 507 495 109, e-mail: kontakt@eqma.pl
  Facebook/Equine Massage Szkoła Rehabilitacji Koni

  Formularz kontaktowy

  Imię i Nazwisko *

  Adres e-mail*

  Temat

  Twoja widomość *

  ................................................................................................................
  Aby wysłać komentarz wpisz tekst z tego Pola: captcha

  Do tej rubryki:
  ................................................................................................................